Geluidsoverlast

Wanneer u geluidsoverlast van een evenement of horeca ervaart, kunt u dat melden bij de gemeente. Naar aanleiding van uw melding ondernemen wij de volgende acties:

  • De eerstvolgende werkdag wordt contact gezocht met de melder.
  • Er wordt contact gezocht met de veroorzaker van de overlast en wordt eventueel uitgenodigd voor een gesprek. 
  • Mocht er aanleiding zijn voor nader onderzoek of een meting, wordt contact gezocht met de Omgevingsdienst. 

Wilt u een melding doen? Klik op de onderstaande button.

Melding doen