Melding openbare ruimte

Ziet u buiten iets dat niet in orde is, zoals een kapotte lantaarnpaal? Of ervaart u overlast, bijvoorbeeld van openbaar groen of water? Maak er een melding van, zodat de gemeente de situatie kan verbeteren. 

Alarm: Spoed? Bel dan met de politie: 0900-8844 of in geval van nood: 112.

Melding doen

Waar meld ik andere problemen?

Staat uw probleem er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Voorbeelden van meldingen in openbare ruimte zijn:

  • Kapotte lantaarnpalen of verkeerslichten. 
  • Losse of kapotte stoeptegels.
  • Vieze of kapotte bankjes of speeltoestellen.
  • Wateroverlast of rioolproblemen (openbare ruimte).
  • Overlast van openbaar groen.
  • Problemen met rolstoel toegankelijkheid.
  • Overlast van personen, groepen of dieren.
  • Geluidsoverlast door evenementen en horeca.

Met Fixi kan de gemeente meldingen snel oppakken en goed oplossen. Met de Fixi-app maakt u eenvoudig een melding via uw smartphone. Op Fixi is de kaart van onze gemeente te zien. Zo doet u een melding op locatie, en kunt u ook andere meldingen in onze gemeente bekijken.

Maak een account aan in de Fixi-app als u nog sneller een melding wilt doen. In uw account ziet u een overzicht van uw meldingen en hun status. U kunt ook anoniem melden, maar dan kan de gemeente u niet op de hoogte houden van uw melding. Laat daarom liever uw e-mailadres achter. Deze is alleen zichtbaar voor gemeentewerkers die de melding afhandelen. 

De Fixi-app is gratis te downloaden in App Store (iOS) en Google Play Store (Android).

Is uw melding niet goed afgehandeld? Dan kunt u een klacht indienen. 

Dat kan op 2 manieren. Via onderstaande knop, of met de Fixi-app. U kunt de app gratis downloaden in de App Store (iOS) en Google Play Store (Android).

Melding doen