Verloren en gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden in Dijk en Waard?
Meld dit dan op de site verlorenofgevonden.nl.

Ga naar verlorenofgevonden.nl

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

In Dijk en Waard hoeft u niet eerst naar de politie toe voor een verloren of gestolen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. U kunt de aangifte van vermissing online regelen. Doet u de aangifte liever op het gemeentehuis? Maak hiervoor een afspraak.

Voor het aanvragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maakt u een afspraak.

Bankpas, creditcard of vervoersbewijs

Bent u uw bankpas, creditcard of vervoersbewijs verloren? Geef dit dan meteen door aan uw bank of het vervoersbedrijf. Zij kunnen de bankpas, creditcard of het vervoersbewijs blokkeren.

Fiets

Is uw fiets gestolen? Doe hiervan aangifte bij de politie.

Stond uw fiets geparkeerd bij het station maar niet in een rek, fietsenstalling of een bewaakte stalling? De gemeente houdt regelmatig een fietsenopruimactie om de pleinen en straten netjes en toegankelijk te houden. Opgeruimde fietsen worden naar een fietsendepot gebracht. Op verlorenofgevonden.nl ziet u of de fiets op het depot staat.

Heeft u in Dijk en Waard iets gevonden? Meld het dan op de website verlorenofgevonden.nl.
U kunt het gevonden voorwerp ook bij de receptiebalie in het gemeentehuis afgeven.

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Een gevonden paspoort, rijbewijs, verblijfsdocument of identiteitskaart moet u afgeven bij de gemeente.

Bankpas, creditcard of vervoersbewijs

Heeft u een bankpas, creditcard of vervoersbewijs gevonden? Stuur deze dan meteen naar de betreffende bank of het vervoersbedrijf.

Geeft u het voorwerp af bij de gemeente dan wordt de gemeente eigenaar na de bewaartermijn.

Bewaart u het gevonden voorwerp zelf dan wordt u na de bewaartermijn eigenaar. U moet er wel voor zorgen dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het heeft gevonden.

  • Gevonden voorwerpen met een dagwaarde tot € 450,00 bewaart de gemeente 3 maanden. Bewaart u het gevonden voorwerp zelf dan is de bewaartermijn 1 jaar.
  • Gevonden voorwerpen met een dagwaarde van meer dan € 450,00 hebben een bewaartermijn van 1 jaar. Deze termijn geldt voor de gemeente en voor degene die het voorwerp zelf bewaart.