Verloren en gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden in Dijk en Waard?
Meld dit dan op de site verlorenofgevonden.nl.

Ga naar verlorenofgevonden.nl

Staat uw verloren voorwerp niet op de website  verlorenofgevonden.nl ? Dan kunt u bij de gemeente komen kijken. De gemeente registreert geen verloren voorwerpen.

Sleutels, brillen of paraplu's

Voor zoekgeraakte sleutels, brillen en paraplu's kunt u niet bellen, maar wel langskomen in de publiekshal.

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

In Dijk en Waard hoeft u niet eerst naar de politie toe voor een verloren of gestolen paspoort. Dit kunt u op afspraak melden bij de gemeente. Neem contact met ons op om een afspraak te maken. In de publiekshal vult u een formulier in, waarin u uitlegt hoe u uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs bent kwijtgeraakt. U kunt meteen een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen.

Bankpas

Is uw bankpas kwijt of gestolen? Meldt dit zo snel mogelijk aan uw bank. Uw bank kan uw pas dan blokkeren.

Fiets gestolen

Doe hiervan aangifte bij de politie.
Let op: stond uw fiets bij het station niet in een rek, fietsenstalling of een bewaakte stalling? De gemeente verwijdert dit soort fietsen regelmatig en brengt ze naar een fietsendepot.

Heeft u in Dijk en Waard iets gevonden? Meld het dan op de website verlorenofgevonden.nl .
U kunt het gevonden voorwerp ook bij het gemeentehuis afgeven.

Bankpas, creditcard of vervoersbewijs

Heeft u een bankpas, creditcard of vervoersbewijs gevonden? Stuur deze dan meteen naar de betreffende bank of het vervoersbedrijf.

Identiteitsbewijs 

Een gevonden paspoort, rijbewijs, verblijfsdocument of identiteitskaart moet u afgeven bij de gemeente.

Geeft u het voorwerp af bij de gemeente dan wordt de gemeente eigenaar na de bewaartermijn.

Bewaart u het gevonden voorwerp zelf dan wordt u na de bewaartermijn eigenaar. U moet er wel voor zorgen dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het heeft gevonden.

  • Gevonden voorwerpen met een dagwaarde tot € 450,00 bewaart de gemeente drie maanden. Bewaart u het gevonden voorwerp zelf dan is de bewaartermijn 1 jaar.
  • Gevonden voorwerpen met een dagwaarde van meer dan € 450,00 hebben een bewaartermijn van 1 jaar. Deze termijn geldt voor de gemeente en voor degene die het voorwerp zelf bewaart.