Financiële steun

In deze periode komt er veel af op onze ondernemers en zzp'ers Op deze pagina vindt u meer informatie over de regelingen of verwijzen we u door naar de juiste plek.

Landelijke maatregelen

Het kabinet is vanaf 1 oktober 2021 gestopt met de regelingen NOW, TVL, Tozo, Tonk en diverse fiscale maatregelen. Recent is er meer geld beschikbaar gekomen voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die in november zijn ingegaan. Zoals de horeca, evenementen en detailhandel.

 • Lees op deze pagina wat er tot nu toe bekend is over de extra steun.
 • Op het  Ondernemersplein vindt u landelijke informatie en regelingen voor ondernemers.
 • Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle regelingen vastgesteld door het kabinet. 

Lokale regelingen

 • Maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers kunnen beroep doen op het Coronasteunfonds .
 • Een team van ondernemersadviseurs van Halte Werk staat voor ondernemers klaar om te helpen bij heroriëntatie.
 • Voor werknemers en werkgevers die werk zoeken of willen omscholen naar ander werk: NH Werkt door   
 •  

Maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers kunnen een beroep kunnen doen op het Coronasteunfonds . Dit fonds is beschikbaar gesteld door de gemeente Dijk en Waard. Het fonds is bedoeld als aanvulling op bestaande maatregelen van het Rijk en de provincie.

Maakt u als bedrijf, (sport)vereniging, culturele organisatie of organisator van evenementen extra (loon)kosten voor het controleren van coronatoegangsbewijzen (CTB)? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding in deze kosten. Het Rijk heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. De gemeente mag uitsluitend gelden toekennen voor extra kosten die specifiek gemaakt zijn om de CTB-controle goed vorm te geven.

Voorwaarden

U kunt financiële ondersteuning aanvragen over de periode 22 september tot en met 31 december 2021. De volgende extra kosten komen in aanmerking voor vergoeding:

 • Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.
 • Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten.
 • In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
 • Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.
 • Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over hiervoor genoemde kosten.

Het beschikbare bedrag kent een plafond. Facturen kunnen vergoed worden, zolang het maximumbedrag nog niet bereikt is. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Dien uw aanvraag voor vergoeding voor de reeds gemaakte kosten zoveel mogelijk vóór 15 december 2021 in.  

Aanvragen

 • Stuur een e-mail naar  steunfonds@dijkenwaard.nl  om het aanvraagformulier voor de vergoeding op te vragen.
 • Vergeet niet uw factuur als bijlage bij de aanvraag toe te voegen. Op de factuur moet duidelijk staan, dat is voldaan aan de ‘vergoedbare kosten/voorwaarden’ genoemd onder 1 tot en met 5. Op de factuur schrijft u uw bedrijfsgegevens bij alsmede uw bankgegevens. De facturen die u van derden (bijvoorbeeld het beveiligingsbedrijf) heeft gekregen, betaalt u zelf. Vervolgens kunt u deze kosten bij ons declareren. 
 • Stuur het aanvraagformulier en de bewijsstukken naar steunfonds@dijkenwaard.nl . Uw aanvraag wordt door ons beoordeeld. Als u aan alle gestelde voorwaarden voldoet en het beschikbare budget is nog niet op, dan maken wij het geld over op uw rekening.

Bevindt uw bedrijf zich door de coronacrisis in zwaar weer? Wilt u weten of uw bedrijf nog levensvatbaar is? Bent u op zoek naar manieren om uw bedrijf (weer) rendabel te maken? Of denkt u juist aan werk in loondienst of aan bij- of omscholing? Halte Werk kan u hierbij helpen. 

Deze heroriëntatie van Halte Werk op de arbeidsmarkt is voor ondernemers die wonen in Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk, Bergen, Castricum en Heiloo. Alle ondernemers uit deze gemeenten zijn van harte welkom. 

Ondernemersadviseurs

Een team van ondernemersadviseurs staat voor u klaar om de mogelijkheden met u te bespreken.
Denk aan een persoonlijk adviesgesprek met een zelfstandigenadviseur, coaching of bijvoorbeeld een onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Of misschien dat u meer gebaat bent bij een training gericht op het verstevigen van uw onderneming. Ook kunt u geholpen worden bij schulden, of juist bij het vinden van een (bij)baan in loondienst. 

Aanmelden

Wacht niet te lang, en meld u aan voor een vrijblijvend gesprek via zelfstandigenloket@haltewerk.nl . Hoe eerder, hoe beter! Lees meer op www.haltewerk.nl/herorientatie

De steunmaatregelen Tozo, TONK en NOW-regeling stoppen per 1 oktober. De ondersteunende maatregel ‘heroriëntatie’ blijft van kracht in het vierde kwartaal van 2021. Gaat het niet goed met uw bedrijf en weet u niet of u moet stoppen of doorgaan? Denkt u na over een nieuw beroep, een nieuwe baan of omscholing? Dit heet heroriëntatie. Halte Werk kan u hierbij op verschillende manieren helpen. Heeft u als ondernemer financiële hulp nodig vanaf 1 oktober? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ook hiervoor kunt u terecht bij Halte Werk. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.haltewerk.nl of bel 14 072  (kies 'Alkmaar' en vraag naar Halte Werk). Zij zijn op werkdagen bereikbaar, van 8.30 tot 17.00 uur. Bent u klant van Halte Werk? Neem dan rechtstreeks contact op met uw klantmanager.

Werk en inkomen

Heeft de coronacrisis gevolgen voor uw inkomen? Neem dan contact op met Halte Werk voor hulp. U kunt het contactformulier van Halte Werk gebruiken of bel 14 072 (kies ’Alkmaar’).  Informatie over de aangepaste dienstverlening vindt u op de website van Halte Werk .