Steunfonds

Maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers kunnen een beroep kunnen doen op het Coronasteunfonds. Dit fonds is beschikbaar gesteld door de gemeente Dijk en Waard. Het fonds is bedoeld als aanvulling op bestaande maatregelen van het Rijk en de provincie.

Soorten aanvragen

Individuele organisaties kunnen een aanvraag indienen voor 2 steunsoorten:

 • Exploitatiebijdrage: wanneer er een acuut probleem is in uw exploitatie ten opzichte van uw begroting die u aan het begin van 2020 maakte of wanneer u een liquiditeitsprobleem heeft. Een exploitatiebijdrage is voor maatschappelijke organisaties.
 • Compensatievergoeding: wanneer u geen of slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt heeft van een vergunning of van een bij de gemeente gehuurde ruimte.

Vanuit een samenwerkingsverband is er 1 aanvraag mogelijk:

 • Stimuleringsbijdrage: wanneer u met een initiatief komt vanuit 1 of meer sectoren of vanuit een bepaald gebied (bijvoorbeeld een winkelgebied, recreatiegebied, horecagebied). Het gaat hierbij om initiatieven die bijdragen aan een collectieve inzet op het duurzaam, sociaal en economisch herstel van de gemeente. 

Als u niet in aanmerking komt voor 1 van deze bijdragen, dan kan de gemeente eventueel nog maatwerk leveren in uitzonderlijke gevallen. Dit kunt u toelichten in het laatste scherm van het formulier. 

Op de website van Kamer van Koophandel staat een overzicht van de regelingen bij de KvK.

Wij vragen u eerst de voorwaarden te lezen, voordat u het aanvraagformulier invult. De voorwaarden vindt u hieronder. 

Exploitatiebijdrage:

 • U bent een lokale sociaal maatschappelijke partner (organisaties zonder winstoogmerk).
 • Uw verzoek draagt bij aan het in stand houden van de maatschappelijke voorzieningen.
 • U heeft uitgezocht of u ergens anders een soortgelijke aanvraag, sponsorverzoek of sponsoractie kunt doen.
 • U heeft uitgezocht of u de bijdrage kunt terugbetalen.

Compensatievergoeding:

 • U heeft uw activiteit vanaf 16 maart niet uit kunnen voeren.

Stimuleringsbijdrage:

 • U heeft een initiatief opgestart vanuit een samenwerking met uw sector of gebied.
 • Iedereen binnen uw sector of gebied kan meedoen.
 • U heeft uitgezocht of u ergens anders een soortgelijke aanvraag, sponsorverzoek of sponsoractie kunt doen.
 • Het initiatief heeft maatschappelijk effect.
 • Het initiatief draagt bij aan een duurzaam, sociaal en economisch herstel van de gemeente.

Exploitatiebijdrage:

 • Een coronacrisis exploitatiebegroting.
 • Een coronacrisis liquiditeitsbegroting.

Compensatievergoeding:

 • Een coronacrisis compensatie-overzicht.

Stimuleringsbijdrage:

 • Een coronacrisis begroting met offertes, een calculatie, schattingen, eigen inzet en eventueel een plattegrond. 
 • Overzicht van uw samenwerkingspartners (inclusief hun inbreng).

Heeft u deze documenten nog niet bij de hand? Op een later moment sturen mag ook. Mail de documenten naar de gemeente via steunfonds@dijkenwaard.nl. Heeft u hulp nodig bij het maken van de begrotingen of overzichten? Neem dan contact op via bovenstaand e-mailadres.

Een medewerker van de gemeente beoordeelt uw aanvraag en neemt binnen 2 weken contact met u op. Pas daarna weet u of u ook echt in aanmerking komt voor de bijdrage uit het steunfonds. 

 • Steun is alleen mogelijk, wanneer het verzoek het gevolg is van coronamaatregelen.
 • Uw aanvraag toetsen wij op de bevoordeling van bedrijven (in de volksmond Staatsteun, Art 107 lid 1 WVEU).
 • Investeringen voor individuele ondernemingen komen niet in aanmerking voor steun.
 • U kunt in aanmerking komen voor meerdere bijdragen. 
 • Kosten die verzekerbaar zijn, komen niet in aanmerking voor het fonds.