Erkenning en ouderlijk gezag

Verwacht u een kind, bent u niet getrouwd met uw partner en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan regelt u de erkenning van uw kind op het gemeentehuis. U kunt bij de erkenning ook de naamskeuze regelen.

Afspraak maken

Meenemen naar uw afspraak

Voor de erkenning van uw kind komt u samen naar het gemeentehuis. U neemt beiden mee:

 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument)

Heeft de vader of de duomoeder al een eerder kind uit dezelfde relatie erkend? Dan kan hij of zij de erkenning alleen doen. Hij of zij neemt mee:

Keuze achternaam

Bij de erkenning kunt u ook de achternaam kiezen. Hiervoor moet de moeder wel aanwezig zijn bij de erkenning. Voor uw 1e kind kunt u kiezen tussen de achternaam van de moeder en de achternaam van de erkenner (vader of duomoeder). De achternaam die u kiest, geldt dan voor alle toekomstige kinderen uit deze relatie. Een 2e of vol­gend kind uit de­zelf­de re­la­tie krijgt au­to­ma­tisch de­zelf­de ach­ter­naam als het 1e kind.

Wanneer erkennen

Erkenning kan op 3 momenten:

 • Tijdens de zwangerschap. Dit heet erkenning van een ongeboren kind.
 • Bij de geboorteaangifte.
 • Na de geboorteaangifte, op een moment dat de ouders zelf kiezen.

Voorwaarden voor erkenning

 • Om een kind te erkennen moet u minimaal 16 jaar oud zijn. En er mogen niet al 2 (juridische) ouders zijn.
 • Wilt u een kind erkennen, maar staat u onder curatele? Dan is toestemming van de kantonrechter nodig.
 • Om een kind te erkennen, is het nodig dat de moeder en/of het kind persoonlijk toestemming geven. Uitzondering: gaat het om het 2de of volgende kind uit dezelfde relatie en erkent de vader of duo-moeder het kind bij de geboorteaangifte? Dan mag de moeder schriftelijk toestemming geven.
 • Als de erkenner of de moeder niet de Nederlandse nationaliteit heeft of niet in Nederland woont, neem dan contact op met de gemeente. Mogelijk zijn er in die gevallen meer documenten nodig. Zonder zulke documenten kan de afspraak niet doorgaan.

Erkenning na 1 januari 2023

Bent u niet gehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Sinds 1 januari 2023 krijgt de erkenner (vader of duomoeder) bij het erkennen van het kind ook automatisch het ouderlijk gezag. U hoeft het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Meer informatie vindt u op de site van Rijksoverheid.

Erkenning vóór 1 januari 2023 

Bent u niet gehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft u door erkenning vóór 1 januari 2023 niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind.

U kunt ouderlijk gezag schriftelijk aanvragen bij de rechtbank of online via rechtspraak.nl. Voor een online aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. De (meerderjarige) moeder waaruit het kind wordt geboren, heeft automatisch ouderlijk gezag.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft u automatisch samen het ouderlijk gezag over de kinderen die binnen het huwelijk worden geboren, en over de kinderen die vóór het huwelijk door de vader of de duomoeder zijn erkend.

Als u niet bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u bent zwanger, dan kunt u er voor kiezen om het ongeboren kind te laten erkennen.

Voordat de vader juridisch ouderschap kan krijgen, moet hij het kind eerst erkennen. Ook kan elke vrouw (duomoeder) het kind van de moeder (uit wie het kind is geboren) erkennen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de erkenning door een man.

Voordelen erkenning kind voor de geboorte

 • Vanaf de geboorte heeft het kind een juridische vader.
 • U kunt alvast laten vastleggen welke achternaam het kind bij de geboorte krijgt (naamskeuze is alleen mogelijk bij het eerste kind uit deze relatie).
 • De afstamming tussen het kind en de erkenner staat vast, ook wanneer de man na de geboorte niet meer in staat zou zijn om te erkennen.
 • Bij erkenning door een duomoeder is er geen donorverklaring nodig.

Een kind kan worden erkend zolang er geen vader of duomoeder in zijn of haar geboorteakte is opgenomen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is ook toestemming van het kind zelf nodig. Het kind moet dan bij de erkenning aanwezig zijn.