Erkenning en ouderlijk gezag

U verwacht een kind en u bent niet met uw partner getrouwd of u heeft geen geregistreerd partnerschap? Dan regelt u de erkenning van uw kind op het gemeentehuis. U kunt bij de erkenning ook de naamskeuze regelen.

Afspraak maken

Meenemen naar uw afspraak

Voor de erkenning van uw kind komt u samen naar het gemeentehuis. U neemt beiden mee:

 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument)

Heeft de vader of de duomoeder al een eerder kind uit dezelfde relatie erkend? Dan kan hij of zij de erkenning alleen doen. Hij of zij neemt mee:

Keuze achternaam

Bij de erkenning kunt u ook de achternaam kiezen. Als u tegelijk met de erkenning naamskeuze wilt doen, moet de moeder aanwezig zijn bij de erkenning. U kunt voor uw 1e kind kiezen of het de achternaam van de moeder, de vader of de duomoeder krijgt. Deze naam geldt dan voor alle toekomstige kinderen uit deze relatie. Hier is dan geen keuze meer mogelijk.

Wanneer erkennen

Erkenning kan op 3 momenten:

 • Tijdens de zwangerschap. Dit heet erkenning van een ongeboren kind.
 • Bij de geboorteaangifte.
 • Na de geboorteaangifte, op een moment dat de ouders zelf kiezen.

Voorwaarden voor erkenning

 • De erkenner moet minimaal 16 jaar oud zijn. Er mogen niet al 2 (juridische) ouders zijn.
 • Staat de erkenner onder curatele, dan is toestemming van de kantonrechter nodig.
 • Moeder en/of kind moeten persoonlijk toestemming geven voor de erkenning. Uitzondering: als men bij de geboorteaangifte wil erkennen en het is het tweede of volgende kind uit deze relatie, dan mag de moeder schriftelijk toestemming geven.
 • Als de erkenner of de moeder niet de Nederlandse nationaliteit heeft of niet in Nederland woont, neem dan contact op met de gemeente. Mogelijk zijn er in die gevallen meer documenten nodig. Zonder zulke documenten kan de afspraak niet doorgaan.

U bent ongehuwd en heeft geen geregistreerd partnerschap

 1. Heeft u het (ongeboren) kind erkend vóór 1 januari 2023? 

  Dan heeft u door erkenning niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over het kind.
  U kunt ouderlijk gezag schriftelijk aanvragen bij de rechtbank of online via rechtspraak.nl. Voor een online aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. De (meerderjarige) moeder waaruit het kind wordt geboren, heeft automatisch ouderlijk gezag.
   
 2.  Erkent u het (ongeboren) kind ná 1 januari 2023?

  Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u niet getrouwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag heeft over het kind.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft u automatisch samen het ouderlijk gezag over de kinderen die binnen het huwelijk worden geboren, en over de kinderen die vóór het huwelijk door de man of de duomoeder zijn erkend.

Als u niet bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u bent zwanger, dan kunt u er voor kiezen om het ongeboren kind te laten erkennen.

Voordat de vader juridisch ouderschap kan krijgen, moet hij het kind eerst erkennen. Ook kan elke vrouw (duomoeder) het kind van de moeder (uit wie het kind is geboren) erkennen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de erkenning door een man.

Voordelen erkenning kind voor de geboorte

 • Vanaf de geboorte heeft het kind een juridische vader.
 • U kunt alvast laten vastleggen welke achternaam het kind bij de geboorte krijgt (naamskeuze is alleen mogelijk bij het eerste kind uit deze relatie).
 • De afstamming tussen het kind en de erkenner staat vast, ook wanneer de man na de geboorte niet meer in staat zou zijn om te erkennen.
 • Bij erkenning door een duomoeder is er geen donorverklaring nodig.

Een kind kan worden erkend zolang er geen vader of duomoeder in zijn of haar geboorteakte is opgenomen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is ook toestemming van het kind zelf nodig. Het kind moet dan bij de erkenning aanwezig zijn.