Overlijden doorgeven

Als iemand is overleden doet meestal de begrafenisondernemer de aangifte van overlijden. Aangifte van overlijden moet binnen 6 dagen na het overlijden zijn gedaan. U kunt als nabestaande de aangifte ook zelf doen. Overlijdensaangifte doet u op afspraak persoonlijk in het gemeentehuis.

Afspraak maken overlijdensaangifte

Meenemen naar afspraak

  • uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning)
  • een doktersverklaring van het overlijden (een zogenaamde A-verklaring)
  • een doodsoorzaak verklaring (B-verklaring)

Kosten

Aangifte van overlijden is gratis.

Aan een afschrift van een akte van overlijden zijn wel kosten verbonden.

Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de woongemeente.

Een overlijden in het buitenland geeft u in het buitenland aan. U bent verplicht het overlijden te melden in de gemeente van de overledene. U moet de internationale overlijdensakte meenemen.

Soms is legaliseren van document nodig

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in Nederland of in een ander land. Afhankelijk van het land waar het document is afgegeven, moet het worden gelegaliseerd om te kunnen gebruiken. De gemeente past de gegevens daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Meer informatie over de legalisatie van documenten vindt u op de site van Rijksoverheid.