Overlijden doorgeven

Als iemand is overleden, geeft meestal de uitvaartondernemer het overlijden door aan de gemeente. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen op het gemeentehuis. Een overlijden geeft u binnen 6 dagen door bij de gemeente waarin de persoon is overleden.

Online aangifte voor uitvaartondernemers

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Overlijden doorgeven

Hoe werkt het?

  • Om online aangifte van overlijden te doen, heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig.
  • Tijdens de aanvraag voegt u de A-verklaring toe.
  • U rekent gelijk af via iDEAL.

Na uw aangifte

  • U krijgt een e-mail met een link naar een beveiligde omgeving. Hier kunt u inloggen met eHerkenning en het afschrift overlijden downloaden of printen.
  • De B-verklaring stuurt u zo snel mogelijk per post op naar het gemeentehuis in Heerhugowaard of naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Zo zijn alle overheidsorganisaties automatisch op de hoogte.

Een overlijden in het buitenland geeft u in het buitenland aan. U bent verplicht het overlijden te melden in de gemeente van de overledene. U moet de internationale overlijdensakte meenemen.

Soms is legaliseren van document nodig

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in Nederland of in een ander land. Afhankelijk van het land waar het document is afgegeven, moet het worden gelegaliseerd om te kunnen gebruiken. De gemeente past de gegevens daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Meer informatie over de legalisatie van documenten vindt u op de site van Rijksoverheid.

Als nabestaande kunt u ook zelf een overlijden doorgeven. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Wat moet ik meenemen?

  • Uw geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).
  • Een doktersverklaring van het overlijden (een zogenaamde A-verklaring).
  • Een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring).

Kosten

Aangifte van overlijden is gratis. De gemeente maakt na de aangifte een akte van overlijden op. Een uittreksel van de akte van overlijden kost € 15,70.