De rekenkamer

De rekenkamer is onafhankelijk en gaat zelf over de onderwerpen die zij onderzoekt. Zij onderzoekt het werk van de gemeente Dijk en Waard.

De raad kan de rekenkamer vragen beleid te onderzoeken en te adviseren hoe het beter kan. De rekenkamer bekijkt dan of de gestelde doelen worden behaald en of de doelen op een juiste manier gehaald worden. Haalt de gemeente de doelen binnen het afgesproken budget? Is het beleid voldoende duidelijk en voldoet het beleid aan wet- en regelgeving? Is de dienstverlening voldoende en worden vergunningen binnen de wettelijke termijn afgegeven?

De rekenkamer geeft aanbevelingen over wat er beter kan. Dit helpt de gemeenteraad bij haar controlerende en sturende taak.

Wie zitten er in de rekenkamer?

De rekenkamer van de gemeente Dijk en Waard heeft 3 leden:

  • Remko in ’t Veld (voorzitter)
  • Dylan Donia
  • Arash Lahyi

De nevenfuncties en e-mailadressen van de leden kunt u hier vinden.

Hoe werkt de rekenkamer?

De rekenkamer heeft eigen regels. Dit noemen zij het reglement van orde. Daarin staat hoe de rekenkamer vergadert.

De rekenkamer heeft ook beschreven welke stappen zij volgen bij een onderzoek. Dit staat in het onderzoeksprotocol. Dit is een document. Hierin kunt u lezen welke stappen de rekenkamer neemt om van een onderzoeksonderwerp tot eindrapport te komen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de rekenkamer? Dan kunt u de leden van de rekenkamer een e-mail sturen. 

U kunt al onze onderzoeken bekijken

Het is belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van de onderzoeken. De rekenkamerrapporten zijn daarom openbaar. Omdat de rekenkamer van Dijk en waard nog maar kort bestaat, zijn er nog geen onderzoeken afgerond.

Suggesties voor onderzoeksonderwerpen

Voor de rekenkamer is het contact met de gemeenteraad en inwoners erg belangrijk. Daarom heeft de rekenkamer regelmatig contact met de gemeenteraad. De rekenkamer wil ook zichtbaar zijn voor inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De input van de raad, inwoners en ondernemers neemt de rekenkamer mee in de onderzoeken die worden gestart.

De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen onderzocht worden. De gemeenteraad en inwoners kunnen ideeën aandragen. Maakt u zich zorgen over een bepaald onderwerp?
Of vraagt u zich af of beleid efficiënter kan worden uitgevoerd? Deel het met de rekenkamer door een e-mail te sturen. We gaan graag met u in gesprek.