De rekenkamer

De rekenkamer is onafhankelijk en gaat zelf over de onderwerpen die zij onderzoekt.
De raad kan de rekenkamer vragen beleid te onderzoeken en te adviseren hoe het beter kan. Dit versterkt de controlerende rol van de raad.

De rekenkamer is net gestart. Samen met de rekenkamer wordt nu gekeken welke dingen interessant zijn om te onderzoeken en hoe ze dit kunnen onderzoeken.