Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Dat wil zeggen dat de raad de opdrachtgever is. Het college is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering.

De raad vertegenwoordigt de samenleving

Elke 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kan dan op een partij en kandidaat stemmen die het beste bij u past. In die 4 jaar kunt u contact opnemen met raadsleden. Gaan ze op bezoek bij mensen die iets met onderwerpen op de agenda te maken hebben en zijn ze bij bijeenkomsten in uw buurt.

De raad stelt de kaders vast

 De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen van de gemeente. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de gemeentelijke wetten vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, afkeuren of veranderen. Of zelf initiatief nemen om een plan te maken

De raad controleert het college

De raad controleert of het college het beleid goed uitvoert en de afgesproken doelstellingen haalt. De raad heeft een aantal middelen om het college te controleren. Bijvoorbeeld een rekenkamer

De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad. Maak kennis met de raad.

Bekijk wanneer de raad vergadert. Kom naar de locatie of kijk mee via de livestream. De link voor de livestream staat bij de vergadering.