Deel iets met de raad

Heeft u een vraag aan de gemeenteraad of ziet u iets dat anders kan? Heeft u een idee waar meer mensen iets aan hebben of maakt u zich zorgen over iets?
Neem dan contact op met de gemeenteraad. 

Als u een e-mail stuurt naar de hele gemeenteraad wordt deze op de lijst ingekomen stukken gezet. Tijdens een raadsvergadering kunnen raadsleden extra aandacht vragen voor uw e-mail. Zij kunnen er vragen over stellen aan het college en het op de agenda zetten voor een politieke avond.

Bekijk de lijst met ingekomen stukken. Dan krijgt u een idee van wat de raad allemaal ontvangt. Deze lijst is dus voor iedereen te lezen. Houd hier rekening mee als u uw mail stuurt. Namen en adresgegevens van inwoners halen we weg op de website. Deze gegevens delen we wel met raadsleden.

De raad is daar

Raadsleden zijn ook regelmatig bij bijeenkomsten van de gemeente in uw buurt. Omdat ze graag horen hoe u denkt over de plannen in uw buurt. Ook daar kunt u raadsleden natuurlijk aanspreken.

Kom naar de politieke avond

U kunt ook iets zeggen tegen de raad. U kunt inspreken tijdens een politieke avond. Dit is op dinsdagavond, vanaf 20.00 uur. U krijgt dan vijf minuten om iets te zeggen en raadsleden kunnen vragen stellen. Zij kunnen voor dit onderwerp extra aandacht vragen door het bijvoorbeeld op de agenda te zetten of er vragen over te stellen.

Neem contact op met de griffie

Stuur een e-mail naar de raad, als u iets wilt zeggen op de politieke avond of als u een andere vraag voor de raad heeft. Stuur uw e-mail naar de griffie via griffie@dijkenwaard.nl. Of bel 072-575 55 55.