Handhavingsverzoek

Dien een handhavingsverzoek in als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. U vraagt dan van de gemeente om hierover een beslissing te nemen. Hiertegen kunt u bezwaar en beroep instellen. Een handhavingsverzoek is dus een formele procedure en kunt u niet anoniem indienen.

Alarm: Een handhavingsverzoek is niet voor meldingen, zoals:

  • Foutgeparkeerde aanhangwagens en caravans.
  • Overlast van bladeren van een boom.
  • Parkeer- of rookoverlast.

Niet anoniem

Alleen belanghebbenden kunnen een handhavingsverzoek indienen. Daarom kunt u het verzoek niet anoniem indienen. De gemeente kan dan niet vaststellen of u een belanghebbende bent. 

Maken uw buren bijvoorbeeld illegaal gebruik van grond of bouwen ze een schuur zonder vergunning? Dan bent u belanghebbende. Gaat het om iemand in een dorp verderop, dan bent u geen belanghebbende. Tijdens de behandeling van uw verzoek kijken wij naar de belangen van u én de persoon over wie de melding gaat.

Verschil tussen melding en handhavingsverzoek

Op 2 manieren kunt u de gemeente laten weten dat u ergens last van hebt. Of dat u denkt dat er regels worden overtreden. We leggen u hier de verschillen uit.

Melding

 Een melding kan bijvoorbeeld gaan over zwerfvuil, parkeeroverlast of een kapotte lantaarnpaal.

  • U kunt een melding anoniem doen.
  • U doet een melding telefonisch of via onze website.

Handhavingsverzoek

Een handhavingsverzoek indienen is een formele procedure. De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. Er gelden de volgende regels:

  • U dient het handhavingsverzoek onder uw eigen naam in. Dit kan niet anoniem.
  • U heeft rechtstreeks belang bij handhaving van de regels.
  • U dient online een handhavingsverzoek in via de knop onderaan de pagina.

Eisen handhavingsverzoek

Om uw handhavingsverzoek in behandeling te kunnen nemen, moet het verzoek voorzien zijn van:

  • Gegevens en documenten om het probleem uit te leggen (denk hierbij aan: foto’s, adres of locatie en/of tekeningen);
  • Bewijs dat u rechtstreeks belang heeft bij het handhavingsverzoek. U kunt geen handhavingsverzoek indienen als u geen belanghebbende bent.

Voldoet uw verzoek niet aan deze eisen, kunnen wij besluiten uw verzoek niet in behandeling te nemen.

Inloggen met DigiD Dien een handhavingsverzoek in