Bedrijf of beroep aan huis beginnen

Als u een bedrijf aan huis wilt beginnen kijkt u eerst of dit is toegestaan volgens het omgevingsplan. In het omgevingsplan is namelijk geregeld in welke woningen een bedrijf aan huis mogelijk is. Ook staan in het omgevingsplan nadere voorwaarden opgenomen over het soort bedrijf wat mag worden gevestigd. U kunt het omgevingsplan van uw woning inzien op omgevingswet.overheid.nl

U kunt starten met uw bedrijf aan huis als:

  • er wordt voldaan aan de voorwaarden uit het omgevingsplan, en
  • er geen verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden.

Voldoet uw bedrijf niet aan de voorwaarden uit het omgevingsplan? Of wilt u een toelichting op het omgevingsplan? Neemt u dan contact met ons op.

Als er verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden kan daar een omgevingsvergunning voor nodig zijn. Meer informatie vindt u op onze pagina Omgevingsvergunning.

Overige regelgeving

De ruimte die gebruikt wordt voor het bedrijf aan huis moet voldoen aan eisen die het Besluit bouwwerken leefomgeving hieraan stelt. Tot slot zijn er regels voor het aanbrengen van reclame bij een bedrijf aan huis. Deze zijn opgenomen in paragraaf 4.6 van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Dijk en Waard 2022.