Klein kansspel

Er is sprake van een (klein) kansspel als een deelnemer geen (overwegende) invloed kan uitoefenen op de uitslag. Het lot bepaalt dus wie een prijs wint. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn kienen, bingo, het vogelpiekspel en het rad van avontuur.

Als particulier mag je deze kleine kansspelen in besloten kring organiseren. Een besloten kring is binnen een gezin, vriendenkring of verzorgingshuis. Ook een bingo of een ander klein kansspel waarmee geen prijzen kunnen worden gewonnen mag gewoon georganiseerd worden. Want door het ontbreken van prijzen is het geen kansspel.

Wilt u een klein kansspel in buiten een besloten kring organiseren? Dan kan dat alleen wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Als organisator bent u een Nederlandse vereniging die minstens 3 jaar bestaat
  • In de statuten van uw vereniging staat een duidelijk omschreven doel en dat doel is niet het organiseren van kansspelen
  • U organiseert het kleine kansspel voor een van tevoren bekendgemaakt goed doel
  • Prijzen en premies in geld of goederen die spelers kunnen winnen, mogen niet hoger zijn dan € 400,- per serie of set en in totaal is de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer dan € 1.550,- per bijeenkomst
  • U meldt het kleine kansspel minstens 14 dagen van te voren bij ons. Gebruik hiervoor onderstaand aanmeldformulier. 
Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Melding doen klein kansspel Inloggen met DigiD Melding doen klein kansspel

In artikel 14 van de Drank en Horecawet staat dat het niet toegestaan is om in horecagelegenheden kansspelen zoals een bingo aan te bieden, met uitzondering van speelautomaten, waarvoor een vergunning nodig is.

Het melden van een klein kansspel kost niets.