Vuurwerk verkopen

De verkoop van consumentenvuurwerk aan particulieren is toegestaan op 29, 30 en 31 december, maar als een van die dagen op een zondag valt, dan is de verkoop toegestaan op 28 december in plaats van de zondag daarop. Voor het verkopen van consumentenvuurwerk heeft u een vergunning nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast moet u voor het opslaan van het te verkopen vuurwerk een melding doen of een omgevingsvergunning voor milieu aanvragen. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk.

Verkoopvergunning vuurwerk aanvragen

Kosten

Aanvraag vuurwerkverkoopvergunning € 106,60