Venten

Venten is het huis aan huis te koop aanbieden of afleveren van goederen op of aan de weg, aan huis of op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats.

Een venter is in beweging en biedt zijn producten steeds aan vanaf een andere plaats. Als een verkoper stil staat en op klanten wacht, dan wordt gesproken van een standplaats. Voor een standplaats is een vergunning nodig.

Voor het venten heeft u geen vergunning nodig, maar u moet zich wel aan bepaalde regels houden.

Wanneer mag u venten?

  • Op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur.
  • Als u het verkeer niet hindert en als u stopt aan de rechterzijde van de weg.

Alle regels over venten vindt u in de Algemene plaatselijke verordening (APV).