Aanbestedingskalender

Regelmatig koopt de gemeente producten, diensten of werken in. Met een aanbesteding maken wij onze wensen hiervoor bekend, zodat iedere ondernemer een eerlijke kans krijgt om een overheidsopdracht te krijgen. Elke maand werken we de aanbestedingskalender bij. Daarin staat welke aanbestedingen we verwachten. Let op: u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Gemeente Dijk en Waard

Werk, dienst of levering Type aanbesteding Verwacht kwartaal (Q)
Beveiligingsdiensten EUA Q1 2023
Bouwrijp maken Tuinen van Luna in Heerhugowaard Nog niet bekend Q1 2023
Woonrijp maken Vaandel Zuid MVO Q1 2023
Aanleggen twee bruggen in Westerdel MVO Q1 2023
Aanleg noordelijk fietspad aansluiting Middenweg De Vaandel-midden EVO Q1 2023
Groot Onderhoud Asfalt 2023 e.v. EUA Q1 2023
Aanpassing riolering 5 locaties MVO Q1 2023
Reconstructie Voorburggracht tussen N504 en Molenkade in Noord-Scharwoude MVO Q2 2023
Vervangen brugdekken 4 bruggen Heerhugowaard MVO Q2 2023
Herstel bomenstructuur Stationsweg HHW MVO Q2 2023
Centrumwaard HHW NNO Q2 2023
Klimaatrobuuste polder HHW noord EUA Q2 2023
Renovatie sportcomplex sv Vrone MVO Q2 2023
Woonrijp maken De Overbrugging (Dr. Wilminkstraat) MVO Q2 2023
Korte termijnmaatregelen Verkeersplan Altongebied MVO Q3 2023
Reconstructie Loopakker in Noord-Scharwoude Nog niet bekend Q3 2023
Aanpassingen rotonde Krusemanlaan - Oosttangent - De Klamp in Heerhugowaard Nog niet bekend Q3 2023
Applicatie Sociaal Domein EUA Q3 2023
BRM Locatie Tulpenstraat te Langedijk tbv IKOC MVO Q3 2023
Westrand Sint Pancras (Fietsstraat Gedempte Veert) MVO/NO Q3 2023
MVO = meervoudig onderhands. EVO = enkelvoudig onderhands. EUA = europese aanbesteding. NO = nationaal openbaar.
Aanbestedingsselecties (pdf, 41 KB)