Aanbestedingskalender

Op de inkoop- en aanbestedingskalender (pdf, 86 KB) staat welke opdrachten en projecten wij in de komende periode verwachten aan te besteden. Hiermee willen we als gemeente transparant zijn naar ondernemers, met als doel een prettige samenwerking tot stand te laten komen.

Gemeente Dijk en Waard

Soort Werk, dienst of levering Omschrijving werkzaamheden Type aanbesteding Verwacht kwartaal (Q)
Werk Aanleg noordelijk fietspad aansluiting Middenweg De Vaandel-midden Aanleg fundering, asfalt en verlichting. Aansluiting op bestaande wegen EVO Q2 2024
Werk BRM Locatie Tulpenstraat te Langedijk tbv IKOC Sloop, elementenverharding en riolering MVO Q2 2024
Werk Korte termijnmaatregelen Verkeersplan Altongebied Asfaltverharding MVO Q2 2024
Werk Basiusstraat en de Dreef Aanleg regenwaterriool en reconstructie van de weg (of herinrichting) NO Q2 2024
L&D Adoptie werkplek 2.0 Training en ondersteuning medewerkers Dijk en Waard naar een nieuwe digitale werkplek Nog niet bekend Q2 2024
L&D Ontwerp- en adviesdiensten (architectonisch en bouwkundig) t.b.v. brandweerkazerne Noord-Scharwoude Uitwerken Structuurontwerp (min. 3 varianten tot 1) en Voorlopig ontwerp inclusief kostenramingen MVO Q2 2024
Concessie Abri's Reclames in de abri's MVO Q3 2024
Werk Westrand Sint Pancras (Fietsstraat Gedempte Veert) Asfaltverharding, riolering MVO/NO Q3 2024
Werk Realisatie bypass Venpad in Sint Pancras Aanleg van een nieuwe watergang inclusief aanpassingen oevers (natuurlijk/beschoeiing) Nog niet bekend Q3 2024
L&D ROK Reinigen en onderhoud rioolgemalen 2025-2030 Reinigen en onderhoud rioolgemalen voor een periode van maximaal 6 jaar EUA Q3 2024
L&D Vervangen modems 57 rioolgemalen Vervangen modems 57 rioolgemalen en aanpassen diverse schakelkasten. Nog niet bekend Q3 2024
Werk Vernieuwen openbare ruimte Stationskwartier (Industriestraat e.o) Heerhugowaard – gefaseerd uitvoeren in de periode 2025-2028 Woonrijp maken Stationskwartier, inclusief rioolvernieuwing MVO Q3/Q4 2024
Werk Reconstructie Loopakker in Noord-Scharwoude   Nog niet bekend Q4 2024
Werk Renovatie sportcomplex sv Vrone Elementenverharding, riolering, aanleg sportveld MVO Q4 2024
Werk Herinrichting Bomenbuurt Zuid-Scharwoude Rioolvervanging, elementenverharding, OVL en groen werkzaamheden EUA/NO Q4 2024
L&D ICT voorzieningen gebouwen Audiovisuele middelen vergaderruimten, vergaderruimtenreservering, werkplekreservering, narrowcasting. EUA Q4 2024
Werk Sloopwerkzaamheden De Draai in Heerhugowaard Slopen opstallen Esdégé-Reigersdaal (noordzijde) aan de KrusemanlaAn in Heerhugowaard MVO Q4 2024/Q1, Q2 2025
MVO = meervoudig onderhands. EVO = enkelvoudig onderhands. EUA = europese aanbesteding. NO = nationaal openbaar. L&D = leveringen en diensten.
Aanbestedingsselecties (pdf, 76 KB)