Aanbestedingskalender

Regelmatig koopt de gemeente producten, diensten of werken in. Met een aanbesteding maken wij onze wensen hiervoor bekend, zodat iedere ondernemer een eerlijke kans krijgt om een overheidsopdracht te krijgen. Elke maand werken we de aanbestedingskalender bij. Daarin staat welke aanbestedingen we verwachten. Let op: u kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Gemeente Dijk en Waard

Soort Werk, dienst of levering Omschrijving werkzaamheden Type aanbesteding Verwacht kwartaal (Q)
Dienst Beveiligingsdiensten Verzorgen van diverse beveiligingsdiensten EUA Q2 2023
Werk Aanleggen twee bruggen in Westerdel Kunstwerken MVO Q2 2023
Werk Aanleg noordelijk fietspad aansluiting Middenweg De Vaandel-midden Aanleg fundering en asfalt en verlichting. Aansluiting op bestaande wegen EVO Q2 2023
Werk Herstel bomenstructuur Stationsweg HHW Elementenverharding en groen MVO Q2 2023
Dienst Verkiezingssoftware Applicatie MVO Q2 2023
Werk Korte termijnmaatregelen Verkeersplan Altongebied Asfaltverharding MVO Q3 2023
Dienst Applicatie Sociaal Domein ICT aanbesteding EUA Q3 2023
Werk BRM Locatie Tulpenstraat te Langedijk tbv IKOC Sloop, elementenverharding en riolering MVO Q3 2023
Werk Westrand Sint Pancras (Fietsstraat Gedempte Veert) Asfaltverharding, riolering MVO/NO Q3 2023
Werk Sloop schoolgebouw Tulpenstraat 2 Noord-Scharwoude Amoveren gebouw EVO Q3 2023
Werk Bouwrijp maken Tuinen van Luna in Heerhugowaard Elementenverharding, riolering en grondwerk Nog niet bekend Q3 2023
Werk Bouwrijp maken (riolering/verharding) plan L. Bogtmanstraat Elementenverharding, riolering en grondwerk MVO Q3 2023
Werk Reconstructie Loopakker in Noord-Scharwoude   Nog niet bekend Q4 2023
Werk Renovatie sportcomplex sv Vrone Elementenverharding, riolering, aanleg sportveld MVO Q4 2023
Werk Aanpassingen rotonde Krusemanlaan - Oosttangent - De Klamp in Heerhugowaard Asfaltverharding Nog niet bekend Q4 2023
Werk Realisatie bypass Venpad in Sint Pancras Aanleg van een nieuwe watergang inclusief aanpassingen oevers( natuurlijk/beschoeiing) Nog niet bekend Q1 2024
Werk Herinrichting Bomenbuurt Zuid-Scharwoude Rioolvervanging, elementenverharding, OVL en groen werkzaamheden EUA/NO Q2 2024
MVO = meervoudig onderhands. EVO = enkelvoudig onderhands. EUA = europese aanbesteding. NO = nationaal openbaar.
Aanbestedingsselecties (pdf, 58 KB)