Parkeren caravan of aanhanger

De gemeente wil overlast van te lang geparkeerde caravans, campers en aanhangers voorkomen. Daarom gelden er regels binnen de bebouwde kom.

Deze regels gelden ook voor campers met een vergunning of bezoekerspas.
Als u zich niet aan deze regels houdt, loopt u kans een bekeuring te krijgen.