Gemeentelijke belastingen

Als inwoner krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. In Dijk en Waard bestaan de belastingen, onder andere, uit een afvalstoffenheffing, de onroerend zaakbelasting (ozb) en een rioolheffing. Cocensus voert de belastingzaken voor de gemeente uit.

Ga naar de site van Cocensus

Kwijtschelding

Kunt u de belastingen (tijdelijk) niet betalen? Dan kunt u in sommige gevallen kwijtschelding van belastingen of heffingen aanvragen. Voor welke belastingen en heffingen dit mogelijk is, staat beschreven in het kwijtscheldingsbesluit. Kwijtschelding van belastingen en heffingen kunt u aanvragen bij Cocensus. Kwijtschelding voor verplichte legitimatiebewijzen kunt u aanvragen bij gemeente Dijk en Waard.

Bezwaar maken

Dit kunt u op de site van Cocensus doen:

  • U kunt bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde en opgelegde aanslagen.
  • U kunt een WOZ-beschikking, taxatieverslag en aanslagbiljet bekijken.
  • U kunt automatische incasso en kwijtschelding aanvragen.
  • U kunt een betalingsregeling aanvragen.
  • U kunt uw gegevens of rekeningnummer wijzigen.
  • U kunt alle verordeningen met tarieven inzien.

Onroerende-zaakbelasting

Bent u de eigenaar van een woning, pand of grond? Dan moet u onroerendezaakbelasting (ozb) betalen. De heffing en invordering van deze belasting heeft de gemeente uitbesteed aan Cocensus.

Rioolheffing

Is uw woon- of bedrijfsruimte aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan moet u rioolheffing betalen. De heffing en invordering van deze heffing heeft de gemeente uitbesteed aan Cocensus.

Afvalstoffenheffing

Als u een huur- of koopwoning heeft, dan moet u afvalstoffenheffing betalen. De heffing en invordering van deze heffing heeft de gemeente uitbesteed aan Cocensus.

Parkeerbelasting

Parkeren met uw auto of ander voertuig is niet altijd gratis. Op sommige plekken moet u een kaartje kopen of een vergunning of ontheffing aanvragen.

Forensenbelasting

Houdt u, zonder dat u een hoofdverblijf in de gemeente heeft, meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning tot uw beschikking voor uzelf of voor uw gezin? Dan kan het zijn dat u forensenbelasting moet betalen. De aanslag wordt opgelegd aan degene die de gemeubileerde woning tot zijn beschikking heeft. De heffing en invordering van deze belasting heeft de gemeente uitbesteed aan Cocensus.

Toeristenbelasting

Verhuurt u woningen of kamers aan toeristen of zakenmensen? Dan moet u toeristenbelasting betalen. De heffing en invordering van deze belasting heeft de gemeente uitbesteed aan Cocensus 

Lijkbezorgingsrechten

Als iemand overlijdt, betaalt u als nabestaande voor de lijkbezorgingsrechten. Dat is het recht om gebruik te maken van een begraafplaats of crematorium en de gemeentelijke dienstverlening die daarbij hoort.

Campergelden

In Broekhorn zijn er een paar camperplaatsen. Iedereen die daarvan gebruik wilt maken moet hierover belasting betalen.

Liggeld vaartuigen

In Broekhorn en de haven Broek op Langedijk wordt liggeld geheven voor het innemen van een lighaven in deze recreatiehavens.

Sluisgelden

Iedereen die de sluis met een vaartuig in Broek op Langedijk passeert moet sluisgelden betalen. 

Leges

Als u een reisdocument nodig heeft, trouwt of bijvoorbeeld gaat (ver)bouwen in de gemeente. In dit soort gevallen betaalt u een bedrag (leges) voor de diensten van de gemeente.

Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen? Op de site van Cocensus vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Staat uw vraag daar niet tussen of heeft u aanvullende informatie nodig?

  • Voor vragen over onroerende zaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, forensenbelasting en heffing over de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) neemt u direct contact op met Cocensus via telefoonnummer: 023-55 63 500. Medewerkers van Cocensus staan klaar om uw vragen te beantwoorden.
  • Voor vragen over andere belastingen en heffingen, neemt u contact met ons op.