Gemeentelijke belastingen

Als inwoner krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. In Dijk en Waard bestaan de belastingen, onder andere, uit een afvalstoffenheffing, de onroerend zaakbelasting (ozb) en een rioolheffing. Cocensus voert de belastingzaken voor de gemeente uit.

Ga naar de site van Cocensus

Kwijtschelding

Kunt u de belastingen (tijdelijk) niet betalen? Dan kunt u in sommige gevallen kwijtschelding van belastingen of heffingen aanvragen. Voor welke belastingen en heffingen dit mogelijk is, staat beschreven in het kwijtscheldingsbesluit. Kwijtschelding van belastingen en heffingen kunt u aanvragen bij Cocensus. Kwijtschelding voor verplichte legitimatiebewijzen kunt u aanvragen bij gemeente Dijk en Waard.

Bezwaar maken

Op de site van Cocensus kunt u:

  • bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde en opgelegde aanslagen
  • WOZ-beschikking, taxatieverslag en aanslagbiljet bekijken
  • automatische incasso en kwijtschelding aanvragen
  • een betalingsregeling aanvragen
  • uw gegevens of rekeningnummer wijzigen
  • alle verordeningen met tarieven inzien

Onroerende-zaakbelasting

Bent u de eigenaar van een woning, pand of grond? Dan moet u onroerendezaakbelasting (ozb) betalen. De heffing en invordering van deze belasting heeft de gemeente uitbesteed aan Cocensus.

Rioolheffing

Is uw woon- of bedrijfsruimte aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan moet u rioolheffing betalen. De heffing en invordering van deze heffing heeft de gemeente uitbesteed aan Cocensus.

Afvalstoffenheffing

Indien u een huur- of koopwoning heeft, dan moet u afvalstoffenheffing betalen. De heffing en invordering van deze heffing heeft de gemeente uitbesteed aan Cocensus.

Parkeerbelasting

Parkeren met uw auto of ander voertuig is niet altijd gratis. Op sommige plekken moet u een kaartje kopen of een vergunning of ontheffing aanvragen.

Forensenbelasting

Houdt u, zonder dat u een hoofdverblijf in de gemeente heeft, meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning tot uw beschikking voor uzelf of voor uw gezin? Dan kan het zijn dat u forensenbelasting moet betalen. De aanslag wordt opgelegd aan degene die de gemeubileerde woning tot zijn beschikking heeft. De heffing en invordering van deze belasting heeft de gemeente uitbesteed aan Cocensus.

Toeristenbelasting

Verhuurt u woningen of kamers aan toeristen of zakenmensen? Dan moet u toeristenbelasting betalen. De heffing en invordering van deze belasting heeft de gemeente uitbesteed aan Cocensus 

Lijkbezorgingsrechten

Dit recht wordt geven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband me de begraafplaats.

Campergelden

In Broekhorn zijn er enkele camperplaatsen. Iedereen die daarvan gebruik wilt maken moet hierover belasting betalen.

Liggeld vaartuigen

In Broekhorn en de haven Broek op Langedijk wordt liggeld geheven voor het innemen van een lighaven in deze recreatiehavens.

Sluisgelden

Iedereen die de sluis met een vaartuig in Broek op Langedijk passeert moet sluisgelden betalen. 

Leges

Indien u bijvoorbeeld een reisdocument nodig heeft, wil gaan trouwen in gemeente Dijk en waard of u gaat bijvoorbeeld (ver)bouwen, in dit soort gevallen is er sprake van leges.

Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen? Op de site van Cocensus vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Staat uw vraag daar niet tussen of heeft u aanvullende informatie nodig? Neem contact met ons op.