Subsidie die gemeente ontvangt

Niet alleen verstrekt gemeente Dijk en Waard subsidies aan particulieren, organisaties of bedrijven, de gemeente ontvangt zelf ook subsidies. Wij vragen als gemeente subsidies aan voor projecten, maatschappelijke opgaven en aanpassingen in bijvoorbeeld de openbare ruimte. De gemeente kan in aanmerking komen voor subsidies van Provincie Noord-Holland, maar ook van verschillende ministeries (het Rijk) en zelfs subsidies van de Europese Unie. Op deze pagina laten we als gemeente zien welke subsidies we hebben ontvangen in de afgelopen jaren en voor welke projecten wij deze subsidies inzetten.

2023

Stimulerend Energietoezicht Bedrijven

 • Energiebesparingsakkoord Dijk en Waard

Waterrecreatie uitbreiding vaarnetwerk kleinere pleziervaart

 • Vernieuwen damwanden Broekersluis
 • Doorvaarbare vaarroute Noord-Scharwoude
 • Vaarronde Achterburggracht - Oosterdel Zuid-Scharwoude

Klein infrastructuur

 • Duurzaam veilig herinrichten wegen glastuinbouwconcentratiegebied Alton
 • Reconstructie Middenweg Centrumwaard
 • Fietsstraat Gedempte Veert Sint Pancras

Klimaat- en energie

 • Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid

Preventieakkoorden en -aanpakken

 • Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken

2022

Connecting Europe Facility (CEF)

 • CEF Voorbereiding tunnel Zuidtangent

Woningbouw

 • Woningbouwimpuls Westpoort-De Scheg

Klimaatadaptatie projecten

 • Klimaatrobuuste polder Heerhugowaard (‘gemaal op Zandhorst’)
 • Bomenbuurt Zuid-Scharwoude
 • Herinrichting Parallelweg Sint Pancras
 • Herinrichting openbare ruimte Stadshart

Fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie 

 • Klimaatrobuuste polder

 

HIRB (Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen) en Toekomstige werklocaties

 • Centrummanager Centrumwaard
 • BIZ Centrumwaard

HIRB en Toekomstbestendige winkelgebieden

 • Van winkels naar wonen - Handelskade - Veiling

Waterrecreatie uitbreiding vaarnetwerk kleine pleziervaart

 • Noordwesthoek Sint Pancras

Kleine infrastructuur

 • Reconstructie en herinrichting fietspad Daalmeerpad
 • Herinrichting De Frik
 • De Punt

En verder

 • Bestuurlijke weerbaarheidsscans Dijk en Waard
 • Versterken Maatschappelijke Sector gemeente Dijk en Waard

2021

 • Energie Advies Warmte Langedijk
 • Energie Advies Warmte Heerhugowaard

Openbaar vervoer

 • Verbeteren toegankelijkheid bushaltes

Kleine Infrastructuur

 • Reconstructie fietspad Westtangent
 • Zuidtangent 
 • Nauertogt rijbaan
 • Kanaaldijk Koedijk

Spaarpalen

 • Safety Safe Sint Pancras

Verbetering toegankelijkheid bushaltes

 • Verbeteren Toegankelijkheid bushaltes

Versnelling woningbouw

 • L. Bogtmanstraat/ Voorburggracht Oudkarspel
 • Rodeoterrein
 • Westrand Sint Pancras

Waterrecreatie uitbreiden vaarnetwerk kleine pleziervaart

 • Venpad en bypass noordwesthoek Sint Pancras
 • Doorvaarbare vaarroute Noord-/Zuid-Scharwoude

Leertraject

Leertraject Omgevingswet

2020

Verkeersveiligheidsmaatregelen

 • Rijksstimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 (fietsprojecten Heerhugowaard)
 • Rijksstimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 (fietsprojecten Langedijk)

Verminderen energiegebruik

 • Regeling Reductie Energiegebruik Langedijk
 • Regeling Reductie Energiegebruik Heerhugowaard

Openbaar vervoer

 • Buurtbusprojecten
 • Verbeteren doorstroming bus Oosttangent Heerhugowaard
 • Doorstroming openbaar vervoer Middenweg-Noord

Kleine infrastructuur

 • Looproute Anna Polaktuin/Wilhelmina Druckertuin
 • Fietsstraat Rivierenwijk Heerhugowaard
 • Fietsverbinding Kastanjelaan Heerhugowaard
 • Smaragd, tussen Diamant en Middenweg

Regionaal fietsnetwerk

 • Doorfietspaden Middenweg
 • Doorfietsroute Westtangent
 • Fietsstraat Middenweg
 • Huygendijk De Overtoom
 • Fietsroute Nauertogt

Bodemsanering

 • De Draai Heerhugowaard

HIRB (Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen) en Toekomstige werklocaties

 • Vitaal Centrumgebied Heerhugowaard
 • Woonstrip Beveland

Onderzoek 

 • Versnellen woningbouw Stationsgebied Heerhugowaard
 • Klimaatadaptieve tuinen regio Alkmaar (Heerhugowaard)

Vitaliteit

 • Online vitaliteitsprogramma

2019 en eerder

Kleine infrastructuur 

 • Oostelijke Randweg Langedijk 
 • Aanbrengen bermverharding voor fietsveiligheid Donkereweg De Noord
 • Molenweg Heerhugowaard
 • Oostertocht aanleg voetpad 
 • Herinrichting Middenweg-Zuid

HIRB (Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen) en Toekomstbestendige winkelgebieden   

 • Detailhandel en commerciële voorzieningen (fusiegemeenten)
 • Visie werklocaties (fusiegemeenten)

Overig

 • Buurtbus Heerhugowaard
 • Solarise Heerhugowaard
 • Warmtetransitieplan Rivierenwijk Heerhugowaard
 • Procesondersteuning klimaatadaptatie Noord-Kennemerland (Heerhugowaard)
 • Ontwikkeling Stationsgebied Heerhugowaard

INTERREG 2SEAS

HIRB + Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen

 • Revitalisering bedrijventerreinen Zandhorst I/II