Subsidie Evenementen

Organiseert u in 2024 een evenement in gemeente Dijk en Waard? Dan kunt u subsidie aanvragen. Lees eerst de voorwaarden voordat u een aanvraag doet.

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten in uw wijk of buurt? Kijk dan op de pagina Subsidie Inwonersinitiatieven.

Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Subsidie evenementen 2024 aanvragen Subsidie evenementen 2024 aanvragen

Organiseert u een evenement in 2023? U kunt dan nog een subsidieaanvraag indienen. Klik hiervoor op de onderstaande button. Lees eerst de voorwaarden voordat u een aanvraag doet.

Subsidie evenementen 2023 aanvragen (pdf, 142 KB)

Subsidievoorwaarden 2024

Om subsidie te krijgen moet het evenement aan bepaalde regels voldoen. Het evenement:

 • is in de gemeente Dijk en Waard.
 • is het liefst voor jong en oud. 
 • is uniek, verrassend, vernieuwend, of bruisend.
 • wordt het liefst georganiseerd in samenwerking met (lokale) ondernemers en vrijwilligers.
 • zorgt voor goede PR voor de gemeente Dijk en Waard.
 • levert een positieve bijdrage aan het thema ‘verbinding’ (zie de onderstaande categorieën). 
 • past het liefst in 1 van de volgende categorieën:
  • Culinair: evenementen waarin koken, eten en drinken centraal staan. Hierdoor komen mensen in contact met elkaar en ontstaat er verbinding.
  • Kunst en cultuur: evenementen waarin kunst, cultuur en muziek centraal staan.
  • Sport: evenementen waarin sport centraal staat.
  • Historie en erfgoed: evenementen waarin de geschiedenis van Dijk en Waard centraal staat.
  • Natuur en landschap: evenementen waarin natuur en/of landschap van Dijk en Waard centraal staat.
 • heeft de juiste vergunning, als dit nodig is. Heeft u toch al subsidie ontvangen, maar is uw vergunningaanvraag afgekeurd? Dan moet u de subsidie terugbetalen. Bekijk op Omgevingsloket.nl of u een vergunning nodig heeft.

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

De maximale subsidie per evenement bedraagt € 7.500. Er zijn een paar regels:

 • U krijgt alleen subsidie over de kosten die nodig zijn om het evenement te organiseren. 
 • Heeft u kosten gemaakt voor het kopen van materialen en andere zaken die weer gebruikt kunnen worden bij volgende evenementen? Dan mag u hier 1 keer subsidie voor aanvragen en u moet een factuur hiervoor aanleveren.
 • Voor de volgende kosten krijgt u geen subsidie:
  • Loon of onkostenvergoeding voor de medewerkers of vrijwilligers van de eigen organisatie.
  • Kosten voor alcoholhoudende dranken.

Wanneer u uw aanvraag indient hangt af van wanneer uw evenement plaatsvindt. 

Vindt uw evenement plaats in 2024?
Dien uw aanvraag voor subsidie in tussen 1 oktober en 30 november 2023.
Dan is er nog genoeg subsidie beschikbaar. U heeft dan de meeste kans om subsidie te krijgen.

Stuurt u uw aanvraag na 30 november 2023?
Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

U dient uiterlijk 8 weken voor de aanvang van het evenement subsidie aan te vragen

Let op! Bij een onvolledige aanvraag geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen door de gemeente.

Voorbeeld:

Op 28 oktober 2023 wordt door u een onvolledige aanvraag ingediend.
U stuurt ons de ontbrekende stukken die de gemeente op 2 november 2023 ontvangt.

Dan geldt de datum van 2 november 2023 als officiële datum van ontvangst.

U kunt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag naar ons toe sturen:

Dit kunt u doen per post.
Stuurt u de aanvraag dan naar:

Gemeente Dijk en Waard
Team Subsidies
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

U kunt dit ook doen per e-mail.
Stuurt u de aanvraag dan naar post@dijkenwaard.nl

Heeft u uw volledige aanvraag ingediend tussen 1 oktober en 30 november 2023? Dan wordt er binnen 1 maand na 30 november, een besluit genomen over uw aanvraag.

Heeft u uw volledige aanvraag na 30 november 2023 ingediend? Dan ontvangt u binnen 8 weken een besluit.