Subsidie Evenementen

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor een evenement in gemeente Dijk en Waard.

Aanvraagformulier downloaden (pdf, 142 KB)

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het evenement aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hieronder vindt u een deel van de voorwaarden.

Het evenement:

 • Levert een positieve bijdrage aan het thema ‘verbinding’.
 • Zorgt voor goede PR voor de gemeente Dijk en Waard.
 • Vindt plaats in de gemeente Dijk en Waard.
 • Past in 1 van de volgende categorieën:
  • Culinair: evenementen waarin koken, eten en drinken centraal staat.
  • Kunst en Cultuur: evenementen waarin kunst en cultuur centraal staan.
  • Sport: evenementen waarin sport centraal staat.
  • Historie en Erfgoed: evenementen waarin de historie van Dijk en Waard centraal staat.
  • Toerisme: evenementen die bezoekers van buiten de gemeente trekken.
  • Natuur & Landschap: evenementen waarin natuur en/of landschap van Dijk en Waard centraal staat.

De complete lijst met voorwaarden en een uitgebreidere beschrijving vindt u in de Subsidieregeling Evenementen onder Artikel 3.

Alarm: Leefbaarheidsfonds

De subsidieregeling Evenementen is geen vervanger van het voormalige Leefbaarheidsfonds. Wanneer u subsidie wilt aanvragen voor activiteiten in uw wijk of buurt, kijk dan op de pagina Subsidie Inwonersinitiatieven.

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Wanneer u uw aanvraag indient hangt af van wanneer uw activiteit is:

 • Activiteit 2023: dien uw aanvraag in tussen 1 oktober en 30 november 2022. U maakt dan de grootste kans om subsidie te krijgen. Dient u het in na 30 november? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Let op! Bij een onvolledige aanvraag geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen door de gemeente. Voorbeeld:

 • Op 28 oktober wordt een onvolledige aanvraag ingediend.
 • Op 2 november worden de ontbrekende stukken ingediend en ontvangen door de gemeente.

Dan geldt de datum van 2 november als officiële datum van ontvangst.

U kunt uw volledig ingevulde en ondertekende aanvraag op 2 manieren versturen:

Per post:
Gemeente Dijk en Waard
Team Subsidies
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Per e-mail

Uiterlijk 13 weken na indiening van een volledige aanvraag.