Subsidie Evenementen

U kunt subsidie aanvragen voor evenementen die u in Dijk en Waard organiseert. 

Wilt u subsidie aanvragen voor activiteiten in uw wijk of buurt? Kijk dan op de pagina Subsidie Inwonersinitiatieven.

Subsidie aanvragen

Een subsidie aanvragen voor evenementen kan door het formulier hieronder in te vullen. U kunt het formulier invullen door in te loggen met eHerkenning. Heeft uw organisatie geen eHerkenning? Gebruik dan de knop Subsidie aanvragen zonder eHerkenning.

Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Subsidie aanvragen met eHerkenning Subsidie aanvragen zonder eHerkenning

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een uitgebreide beschrijving van de subsidievoorwaarden en verplichtingen vindt u in de Subsidieregeling Evenementen.

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor evenementen die: 

 • gehouden worden in de gemeente Dijk en Waard.
 • het liefst voor jong en oud. 
 • uniek, verrassend, vernieuwend, of bruisend zijn.
 • het liefst in samenwerking met (lokale) ondernemers en vrijwilligers georganiseerd worden.
 • zorgen voor goede PR voor de gemeente Dijk en Waard.
 • een positieve bijdrage aan het thema ‘verbinding’ leveren (zie de onderstaande categorieën). 
 • het liefst passen in 1 van de volgende categorieën:
  • Culinair: evenementen waarin koken, eten en drinken centraal staan. Hierdoor komen mensen in contact met elkaar en ontstaat er verbinding.
  • Kunst en cultuur: evenementen waarin kunst, cultuur en muziek centraal staan.
  • Sport: evenementen waarin sport centraal staat.
  • Historie en erfgoed: evenementen waarin de geschiedenis van Dijk en Waard centraal staat.
  • Natuur en landschap: evenementen waarin natuur en/of landschap van Dijk en Waard centraal staat.
 • de juiste vergunning heeft, als dit nodig is. Heeft u toch al subsidie ontvangen, maar is uw vergunningaanvraag afgekeurd? Dan moet u de subsidie terugbetalen. Bekijk op Omgevingsloket.nl of u een vergunning nodig heeft.

Subsidie kan worden aangevraagd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

De maximale subsidie per evenement bedraagt € 7.500. Er zijn een paar regels:

 • U krijgt alleen subsidie over de kosten die nodig zijn om het evenement te organiseren. 
 • Heeft u kosten gemaakt voor het kopen van materialen en andere zaken die weer gebruikt kunnen worden bij volgende evenementen? Dan mag u hier 1 keer subsidie voor aanvragen en u moet een factuur hiervoor aanleveren.
 • Voor de volgende kosten krijgt u geen subsidie:
  • Loon of onkostenvergoeding voor de medewerkers of vrijwilligers van de eigen organisatie.
  • Kosten voor alcoholhoudende dranken.

Wij raden u aan om de aanvraag voor 2024 in te leveren tussen 1 oktober en 30 november in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt. U maakt dan de grootste kans om subsidie te krijgen. Levert u de aanvraag op 1 december of later in? Dan loopt u het risico dat er geen subsidie meer beschikbaar is.

Een volledige aanvraag dient in ieder geval uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit te worden aangevraagd.

Bij een onvolledige aanvraag geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen door de gemeente. Voorbeeld:

 • Op 30 september wordt een onvolledige aanvraag ingeleverd.
 • Op 7 oktober worden de ontbrekende stukken ingediend en ontvangen door de gemeente. Dan geldt de datum van 7 oktober als officiële datum van ontvangst.

U vraagt de subsidie aan met het aanvraagformulier dat u bovenaan deze pagina vindt. Dit formulier komt automatisch bij ons binnen. U hoeft de aanvraag dus niet naar ons toe te sturen.

Is de subsidieaanvraag al ingeleverd? Dan kunt u eventuele aanvullende stukken op 2 manieren versturen:

Per post:

Gemeente Dijk en Waard
Team Subsidies
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Per e-mail:

post@dijkenwaard.nl

Heeft u uw volledige aanvraag ingediend tussen 1 oktober en 30 november 2023? Dan wordt er binnen 1 maand na 30 november, een besluit genomen over uw aanvraag.

Heeft u uw volledige aanvraag na 30 november 2023 ingediend? Dan ontvangt u binnen 8 weken een besluit.