Bestemmingsplan inzien

Een bestemmingsplan beschrijft voor delen van gemeente Dijk en Waard wat daar gebouwd mag worden en hoe de grond en bebouwing mag worden gebruikt.

Bestemmingsplan inzien

Het is handig het bestemmingsplan voor uw buurt te raadplegen als u wilt gaan (ver)bouwen. Dit doet u ook als u een onderdeel van het gebouw wilt aanpakken, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Ook als u een woning wilt kopen of een bedrijf wilt vestigen, is het verstandig om het bestemmingsplan in te zien.

Bestemmingsplan inzien