Vooroverleg

Moet u een omgevingsvergunning aanvragen? En wilt u weten of bijvoorbeeld uw project past in het bestemmingsplan? Dan kunt u uw plan eerst door de gemeente laten controleren. Dit doet u via een vooroverleg. 

Hoe vraag ik een vooroverleg aan?

Via het Omgevingsloket kunt u een vooroverleg online aanvragen:

 • Klik op de onderstaande knop om naar de website van het Omgevingsloket te gaan.
 • Op de website van het Omgevingsloket klikt u op de oranje knop 'Aanvraag/melding'. 
 • Vul het formulier in en beantwoord alle vragen. 
 • Na het invullen klikt u rechtsboven op de knop 'Vooroverleg' (Let op! Klik niet op de knop 'Indienen'!).
 • U krijgt een melding dat het bevoegd gezag toegang krijgt tot uw aanvraag. Het bevoegd gezag is in dit geval de gemeente. Klik op de knop 'Vooroverleg starten'.
 • De gemeente kan nu meekijken. De gemeente kan geen wijzigingen aanbrengen.
Inloggen met DigiD Vooroverleg aanvragen (particulier) Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Vooroverleg aanvragen (zakelijk)

Welke documenten moet ik toevoegen?

Voor een zorgvuldige en snelle behandeling van het vooroverleg, voegt u de volgende documenten toe:

 • Een duidelijke situatietekening (plattegrond) van de bestaande en nieuwe situatie (schaal 1:100).
 • (Globale) bouwtekening van de huidige en de gewenste situatie (schaal 1:100).
 • Foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing.
 • Bouwhistorisch onderzoeksrapport (voor een monument).
 • Andere informatie (zoals een kadastrale kaart) die belangrijk is om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.
 • Een motivering als u al weet dat de bebouwing niet past in het bestemmingsplan. 

Kosten

Een vooroverleg kost € 146,50. Ook als de uitslag van het vooroverleg negatief is. Ieder volgend overleg kost € 625,55.

Wat is het nut van een vooroverleg?

Als u twijfelt of u een omgevingsvergunning krijgt voor uw plan, dan is het verstandig om een vooroverleg aan te vragen. 

Dit doet u voordat u uw plan gaat uitwerken en kosten maakt voor het (laten) tekenen en berekenen. Voor een vooroverleg hoeft u namelijk geen bouwtechnisch uitgewerkte tekeningen aan te leveren. Wel dient u een aantal documenten in. Daarmee beoordeelt de gemeente globaal uw bouwplan. Als uw plan uiteindelijk niet haalbaar blijkt te zijn, heeft u hiermee kosten en tijd bespaard.

Natuurlijk is het wel belangrijk dat de aangeleverde documenten duidelijk zijn. Op die manier kan de gemeente beter beoordelen of uw plan kans van slagen heeft.

De gemeente streeft ernaar binnen 6 weken antwoord te geven op uw verzoek. Bij ingewikkelde zaken of door drukte kan dit langer duren.

U ontvangt per e-mail de uitslag van het vooroverleg. Als uw plannen mogelijk zijn, dient u uw vergunningsaanvraag definitief in. Pas daarna neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. 

Aanvraag indienen

 • Ga naar de website van het Omgevingsloket.
 • Klik op 'Mijn overzicht' en log in.
 • Klik op uw aanvraag.
 • Voeg eventueel nog documenten toe of wijzig gegevens.
 • Is het formulier compleet en goed ingevuld? Dan klikt u op ‘Indienen’.
 • Uw voorlopige vergunningsaanvraag is nu definitief.
 • De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling.

Negatieve uitslag

Bij een negatieve uitslag krijgt u ook een e-mail. Hierin wordt uitgelegd waarom uw plannen niet mogelijk zijn.

De gemeente doorloopt de volgende stappen:

 • De gemeente controleert eerst of uw aanvraag vergunningsvrij is. In sommige situaties is dat nog best ingewikkeld. Bijvoorbeeld als u op een hoek woont of als u niet zeker weet wat tot het oorspronkelijk hoofdgebouw behoort.
 • Daarna wordt onderzocht of uw aanvraag past in het bestemmingsplan.
 • Ook wordt er gekeken naar de stedenbouwkundige en verkeerskundige gevolgen. En wordt er onderzoek gedaan naar de effecten voor het milieu.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Omgevingsloket.