Dijk en Waard geeft energie

Het Kanaalpark wordt een plek waar inwoners van Dijk en Waard zich kunnen opladen. Een gebied dat energie geeft. Het kanaal heeft ook de potentie om letterlijk energie te geven aan de omliggende wijken en buurten. Er liggen kansen om stevig in te zetten op aquathermie, waarbij het kanaal thermische energie kan opwekken. Zo kan de duurzame energie weer benut worden voor wonen en omliggende voorzieningen.

Door te vergroenen wordt de gemeente klimaatadaptiever, wat wil zeggen dat we voorbereid zijn op extreme klimaatveranderingen zoals wateroverlast of hittestress. Welke mogelijkheden zijn er om duurzame energie op te wekken, met bijvoorbeeld zonnepanelen en/of windmolens? Hoe kunnen we meer groen toepassen, bijvoorbeeld op daken en langs wandel/fietspaden?