Kanaalpark Dijk en Waard

Langedijk en Heerhugowaard zijn vanaf 1 januari 2022 samen de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Waar het kanaal Alkmaar – Omval – Kolhorn de grens vormde tussen beide gemeenten, ligt het kanaal nu in het geografische hart van Dijk en Waard. Dat biedt een unieke aanleiding om het gebied grenzeloos aan elkaar te smeden.

Een verbindend geheel

In het gebied rondom het kanaal komen plannen, ideeën en ontwikkelingen samen. Denk aan het Stationsgebied, Westpoort, Stadshart, Westdijk, toekomst voor het Museum BroekerVeiling, Havengebied Broek op Langedijk en het Oosterdelgebied. Een verbindend geheel waar handelsroutes elkaar vroeger kruisten. Een gebied waar geschiedenis ligt. Een gebied dat iets zegt over de identiteit van gemeente Dijk en Waard.

Gebiedsvisie en programmaplan

De basis voor de toekomst van Kanaalpark Dijk en Waard is vastgelegd in de Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard. Deze visie is in september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna is de gebiedsvisie verder uitgewerkt in het Programmaplan Kanaalpark Dijk en Waard. Burgemeester en wethouders hebben dit plan vastgesteld in mei 2023.

Het Programmaplan Kanaalpark Dijk en Waard maakt duidelijk hoe het gebied rondom het kanaal kan doorgroeien naar een landschapspark van formaat. In het programmaplan staan meer dan 40 projecten die in de periode tot 2035 worden uitgevoerd.

Masterplan

Op basis van het Programmaplan Kanaalpark Dijk en Waard wordt nu gewerkt aan het Masterplan Openbare Ruimte Kanaalpark. Dit plan wordt opgesteld in samenwerking met adviesbureau Strootman Landschapsarchitecten (Amsterdam). Het masterplan (inclusief beeldkwaliteitsplan) is de eerste stap richting realisatie van de opgaven en dient als aanscherping van het programmaplan.

Er worden dit jaar bewonersbijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met Strootman Landschapsarchitecten. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken en meepraten over de inhoud van het masterplan.

Bekijk het filmpje over de gebiedsvisie

Op 18 november en 6 december zijn er online bijeenkomsten gehouden met omwonenden en andere belanghebbenden over het Kanaalpark. Deze bijeenkomsten hadden de volgende thema's:

  • Rust en groen
  • Levendigheid en voorzieningen
  • Verbinding centraal

Was u niet bij de bijeenkomst op 6 december? Het beeldend verslag kunt u downloaden (pdf, 10 MB).

Was u niet bij de bijeenkomst op 18 november? De samenvatting op hoofdlijnen kunt u downloaden (pdf, 175 KB).

Ter inspiratie kunt u hier kaartjes downloaden (pdf, 11 MB). Deze kaartjes geven een beeld van mogelijkheden in het gebied en kunnen aanleiding zijn tot een gesprek. Wat spreekt u aan? Wat past in dit gebied rond het kanaal? Wat vindt u totaal niet wenselijk? Mist u nog ideeën of beelden?

Vragen?

Heeft u vragen over het project ‘Grenzeloos Dijk en Waard, opmaat naar een gebiedsvisie (Kanaalpark)’. Stuur ons dan een e-mail.