Groen verbindt Dijk en Waard

Er is al veel groen rondom en langs het kanaal. Bomen, struiken, oevers, riet, graslanden. Door deze groene zones met elkaar te verbinden, dragen we bij aan de ecologische waarden. Zoals landschappen die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland, zoals het Oosterdelgebied, het gebied rondom de Twuyvermolen en de Groene Loper, en de oevers van het kanaal.

Zij krijgen meer betekenis in het Kanaalpark doordat de kwaliteit wordt verbeterd en er nieuwe groengebieden aan gekoppeld worden. Daar waar mogelijk worden nieuwe bomenrijen geplant. Waar is ruimte voor natuurverbinding en meer natuurbeleving?