Ateliers en gebiedscafés

In het proces om te komen tot een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie organiseren we Ateliers en Gebiedscafés. Dit proces is eind 2022 gestart. Ateliers zijn bedoeld voor initiatiefnemers en maatschappelijke instellingen, zoals de scholen en de woningbouwcorporatie. De Gebiedscafés zijn voor alle eigenaren en andere betrokkenen van De Frans.

Het volgende Gebiedscafé is op dinsdag 9 mei aanstaande in het AZC Heerhugowaard aan de Van Noortwijklaan 2. Deze bijeenkomst begint om 17.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. Vanwege veiligheidsredenen zijn belangstellenden verplicht zich vooraf aan te melden. Dit kan via het emailadres defrans@dijkenwaard.nl. Bezoekers moeten zich in het AZC ook kunnen legitimeren.

Tijdens het Gebiedscafé in het AZC wordt een toelichting gegeven op de uitkomsten van het proces tot nu toe, en de vervolgstappen de komende tijd die gaan leiden tot een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie voor Proeftuin De Frans. Na de presentatie is er ook voldoende tijd om vragen te stellen.

Terugblik

Het eerste Atelier vond in december plaats in de Deimoshal. Tijdens deze eerste sessie werd gesproken over de toekomst van De Frans en de gewenste vervolgstappen. Daarna zijn nog drie Ateliers in het gebied gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn verschillende toekomstscenario’s voor de transformatie van De Frans verder uitgewerkt. In december is ook een Gebiedscafé gehouden.