Digitale verbeelding van woning aan de Deimoslaan

De Frans: bedrijventerrein en nieuwbouw

Samen met ondernemers en inwoners wil de gemeente belangrijke werklocaties toekomstbestendig maken. Eén van deze locaties is bedrijventerrein De Frans. Dit terrein is toe aan een opknapbeurt. De route voor de transformatie van De Frans is uitgestippeld samen met betrokken ondernemers, ontwikkelaars en maatschappelijke instellingen. In dit traject is ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.

Er is een enorme vraag naar woningen. De gemeente wil in Dijk en Waard 10.000 woningen bouwen tot 2030. Een deel van deze woningen kan op De Frans worden gebouwd. Door wonen en werken te mixen komt er ruimte bij om extra woningen te bouwen. Daarnaast voegt de komst van woningen levendigheid toe aan de werklocatie. Hierdoor wordt het een inspirerende omgeving voor ondernemers, waar ook na 5 uur nog iets te beleven valt. In het gebied zijn al voorzieningen aanwezig, zoals scholen en zorginstellingen. Door het gebied te vernieuwen kunnen we het omvormen naar een prettige omgeving met een levendige mix van wonen en werken. 

Proeftuin

De gemeente maakt voor De Frans een gebiedsvisie en een ontwikkelstrategie. De gebiedsvisie moet antwoord geven op de vraag wat we willen waarmaken in de uiteindelijke situatie. De ontwikkelstrategie geeft antwoord op hoe we dat gaan doen. 

Het is de bedoeling dat gemeente, eigenaren en initiatiefnemers hiervoor samen een route uitstippelen. We houden er rekening mee dat we onderweg ervaringen op doen waarvan we leren. De transformatie van De Frans noemen we daarom een Proeftuin. 

Waar

Bedrijventerrein De Frans ligt tussen de spoorlijn en de Westtangent, vanaf de Titanialaan tot aan de Van Noordwijklaan. Het gebied ligt vlakbij het station van Dijk en Waard.

Wanneer

De transformatie van het gebied krijgt door de omvang van circa 22 hectare, de diversiteit aan projectpartners en belanghebbenden en de complexiteit een lange looptijd. De eerste stappen richting transformatie zijn in 2022 gezet. In de startfase zijn er twee drukbezochte informatiebijeenkomsten geweest, waar heel veel goede ideeën uit zijn gekomen.

Sinds december 2022 hebben de gemeente, SITE Urban Development en betrokken partijen intensief samengewerkt. Wensen, ideeën en uitgangspunten werden uitgewisseld tijdens Ateliers en Gebiedscafés. Ook is een bezoek gebracht aan projecten in Utrecht en in Amersfoort. Het doel van deze excursie was om te leren van binnenstedelijke herontwikkelingen die vergelijkbaar zijn met De Frans. En vooral ook hoe betrokken partijen met elkaar de samenwerking kunnen zoeken.

Gebiedsconvenant

Het gaat om een complexe gebiedsontwikkeling met veel eigenaren, met ieder hun eigen belangen en ontwikkeltempo. Er is sprake van een ‘organische’ gebiedsontwikkeling, waarbij stapsgewijs wordt ontwikkeld. Een belangrijke tussenstap was het gebiedsconvenant dat de gemeente en een groot aantal betrokken partijen in juni 2023 hebben getekend. In het convenant hebben al deze partijen samen de belangrijkste ambities vastgelegd voor de transformatie van het gebied.

Gebiedsvisie

De gemeenteraad heeft op dinsdag 10 oktober de Gebiedsvisie Proeftuin De Frans vastgesteld, inclusief een ontwikkelstrategie. De gebiedsvisie geeft antwoord op de vraag wat we willen waarmaken in de uiteindelijke situatie. De ontwikkelstrategie geeft aan hoe we dat gaan doen.

Versnellingslocaties

Er zijn nu al verouderde bedrijfsgebouwen die plaatsmaken voor woningbouw. Deze plannen hebben nu nog betrekking op afzonderlijke kavels. Dit zijn plekken die in 2019 zijn aangewezen als versnellingslocaties (in de voormalige gemeente Heerhugowaard). Het eerste plan (Deimoslaan 1-5) is al onherroepelijk en kan worden gerealiseerd.

Het eerste bouwplan (Deimoslaan 1-5) is al volop in uitvoering. Het plan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 opgeleverd. Voor het tweede en derde bouwplan (Hectorlaan 17-31, tegenover de ontwikkeling aan de Deimoslaan) heeft de gemeenteraad op 10 oktober 2023 het bestemmingsplan vastgesteld. Ook hier worden in de toekomst nieuwe appartementen gerealiseerd.

Gebiedsvisie Proeftuin De Frans

De gemeenteraad stelde op 10 oktober 2023 unaniem Gebiedsvisie Proeftuin De Frans vast. Hier vindt u de gebiedsvisie De Frans (pdf, 25 MB).

Planning

Startfase: juni 2022 tot en met juni 2023
  • Startnotitie
  • Gemeentelijk startbudget
  • Gebiedsconvenant 
Definitiefase: oktober 2023

Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie.

Haalbaarheidsfase: juni 2024
  • Stedenbouwkundige uitwerking en BKP
  • Samenwerkingsovereenkomst
  • Kavelpaspoorten
  • Anterieure overeenkomst
Voorbereidingsfase: juni 2024 t/m 2040

Bestemmingsplan en omgevingsplan.

Een uitgebreide beschrijving van de planning vindt u in de gebiedsvisie De Frans.

Wat houdt de transformatie in? 

De gemeente wil van het bedrijventerrein De Frans een aantrekkelijke en toekomstbestendige woon- en werklocatie maken. 

Hoe lang gaat de transformatie duren?

Het traject gaat jaren duren. Op de website staat een globale planning. 

Wat zijn versnellingslocaties voor woningbouw?

Er zijn nu al verouderde bedrijfsgebouwen die plaatsmaken voor woningbouw. Deze plannen hebben nu nog betrekking op afzonderlijke kavels. Dit zijn plekken die in 2019 zijn aangewezen als versnellingslocaties (in de voormalige gemeente Heerhugowaard). Het eerste plan (Deimoslaan 1-5) is inmiddels onherroepelijk en kan worden gerealiseerd.

Hoeveel woningen worden op De Frans gebouwd? 

Dit hangt af van de plannen die worden ontwikkeld. Naar verwachting kunnen op De Frans ruim 400 woningen worden gebouwd. Dijk en Waard heeft de ambitie om 10.000 woningen te bouwen tot 2030. Een deel van deze ambitie kan op De Frans worden gerealiseerd.

Waarom wordt het proces een proeftuin genoemd? 

De route van de herontwikkeling wordt samen met de vastgoedeigenaren en andere partijen uitgestippeld. In dit traject is ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Daarom beschouwt de gemeente het transformatieproces als een proeftuin.

Er zijn toch niet alleen bedrijven gevestigd op De Frans? 

Dat klopt. Ook zorg en onderwijs zijn belangrijke functies in het gebied. Denk aan verzorgingstehuis Zuyder Waert, het Trinitas College en het Clusius College. De bedrijven horen vooral tot het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarnaast zijn er ook nog andere functies gevestigd, zoals een kinderdagverblijf, een dansschool en een asielzoekerscentrum.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de plannen voor De Frans? Stuur ons dan een mail

Heeft u liever telefonisch contact of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Cynthia Kootker, projectleider De Frans: 072-57 55 169.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Dat kunt zich aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief over De Frans. Laat uw e-mailadres achter via onderstaande knop. 

Nieuwsbrief De Frans in uw mailbox