Gemeente en gebiedspartners tekenen Gebiedsconvenant De Frans

Gemeente Dijk en Waard en een aantal ‘gebiedspartners’ hebben een convenant getekend voor de transformatie van bedrijventerrein De Frans naar een toekomstbestendig, sterk en dynamisch woon- en werkgebied. 

Met de ondertekening van het gebiedsconvenant is een periode afgesloten waarin de gemeente samen met o.a. maatschappelijke instellingen, eigenaren en initiatiefnemers heeft samengewerkt aan een visie en een toekomstperspectief voor De Frans. 

Gebiedsvisie 

Met de gebiedspartners is in een intensief traject samengewerkt aan de gebiedsvisie, die komend najaar wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De gebiedsvisie moet antwoord geven op de vraag wat de komende jaren in De Frans gaat gebeuren. Onderdeel van de gebiedsvisie is een ontwikkelstrategie, die laat zien hoe de transformatie gaat plaatsvinden. 

In het getekende gebiedsconvenant zijn de belangrijkste ambities vastgelegd voor de transformatie van het gebied. Het gaat om een complexe gebiedsontwikkeling met veel eigenaren, met ieder hun eigen belangen en ontwikkeltempo. De gebiedsvisie is geen blauwdruk van hoe het gebied eruit moet komen te zien. Met de gezamenlijke ambities willen de gemeente en de gebiedspartners elkaar de komende jaren vasthouden. 

 

Het gebiedsconvenant is tevens een bekrachtiging van de constructieve samenwerking die onder leiding van het bureau SITE in het gebied is ontstaan.  Sinds december 2022 hebben de gemeente en de gebiedspartners regelmatig met elkaar gesproken over de toekomst van De Frans. 

Draagvlak

Wethouder Nils Langedijk is blij met het getekende gebiedsconvenant:  “De gebiedspartners spreken hiermee een gezamenlijke ambitie uit en de intentie uit dat zij in samenwerking met elkaar en met de gemeente willen bijdragen aan de nieuwe Frans. Het gebiedsconvenant laat zien dat er draagvlak is voor de koers die we met De Frans varen.”

De gemeente wil de komende jaren veel vooral betaalbare woningen bouwen. Een deel van deze woningen kan op De Frans worden gebouwd. Woningen voegen levendigheid toe aan de  werklocatie.  In het gebied zijn al voorzieningen aanwezig, zoals scholen, zorginstellingen en kinderdagverblijven.