Kanaalpark Dijk en Waard wordt uniek landschapspark

Dijk en Waard heeft de ambitie om in het hart van de gemeente, op loopafstand van De Frans,  een uniek landschapspark te realiseren: Kanaalpark Dijk en Waard. Het is een bijzonder gebied met een rijke historie. Een park om natuur en historie te ontdekken, te sporten en cultuur te beleven, rust te vinden en mensen te ontmoeten. De gemeente wil de aantrekkingskracht van Kanaalpark aanzienlijk vergroten. 

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard hebben op dinsdag 9 mei jongstleden het Programmaplan Kanaalpark vastgesteld. Dit plan maakt duidelijk hoe Kanaalpark Dijk en Waard kan doorgroeien naar een landschapspark van formaat. In het programmaplan staan meer dan 40 projecten die in de periode tot 2035 worden uitgevoerd. 

Het Kanaal is een aaneengesloten park rondom het Kanaal Alkmaar Omval-Kolhorn, tussen de fietsbrug de Krul en de spoorbrug Bolbrug. Kanaalpark verbindt enerzijds het open landschap van Langedijk en anderzijds het openbaar vervoerknooppunt van Heerhugowaard.

Verbinden, vergroenen, versterken

De ambitie is om van Kanaalpark een landschapspark van formaat te maken. De gemeente wil dit doel bereiken door te verbinden, te vergroenen en te versterken. Kanaalpark verbindt de belangrijke schakels in het bestaande natuurnetwerk van Dijk en Waard: Geestmerambacht, Groene Loper, Park van Luna en Oosterdel. De gemeente wil wijken met elkaar en met Kanaalpark verbinden door bruggen te bouwen over het kanaal en over de N242.  

Het vergroenen staat voor meer biodiversiteit, om het leefgebied voor planten en dieren te vergroten, en voor een gezonde leefomgeving voor de inwoners. En de gemeente versterkt verschillende plekken voor meer natuurbeleving en maakt ze geschikt voor een breder palet aan activiteiten. Het park wordt een goed bereikbaar gebied in de stad waar inwoners naartoe gaan voor ontspanning, inspanning en verblijf.