Transformatie De Frans gaat nieuwe fase in

Met de vaststelling van de Gebiedsvisie Proeftuin De Frans is voor de transformatie van het bedrijventerrein een nieuwe fase aangebroken. De komende tijd wordt gewerkt aan stedenbouwkundige (vuist)regels, een beeldkwaliteitsplan, nader onderzoek en het uitwerken van de financiële strategie.  

Ook deze nieuwe stappen worden gezet in samenwerking met alle betrokkenen, zoals ondernemers, initiatiefnemers en maatschappelijke instellingen. De overige eigenaren in het gebied zullen worden meegenomen in het proces. 

Stedenbouwkundige (vuist)regels 

De (vuist)regels bestaan uit een set heldere ruimtelijk programmatische ‘spelregels’. Om ervoor te zorgen dat deze niet alleen breed gedragen, maar ook breed toegepast kunnen worden, zijn deze helder, eenvoudig leesbaar en bruikbaar. 

In een aantal thema’s worden ambitie (tekst), referentie (beeld), (vuist)regel (tekst) en een uitwerking (in diagram) getoond. Doorbouwend op de gebiedsvisie, kunnen mogelijke thema’s hierbij uitgewerkt worden aan de hand van de kernwaarden. 

Beeldkwaliteitsplan 

In samenwerking met de initiatiefnemers wordt na vaststelling van de (vuist)regels gewerkt aan een Beeldkwaliteitsplan (BKP). Dit plan geeft aanbevelingen en richtlijnen om de gewenste kwaliteit te waarborgen voor de vormgeving van de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. 

De komende periode vinden onder meer workshops plaats om samen met alle betrokkenen tot stedenbouwkundige (vuist)regels en een beeldkwaliteitsplan te komen. De verwachting is dat de (vuist)regels en het beeldkwaliteitsplan in het voorjaar van 2024 kunnen worden vastgesteld.