Transformatie De Frans gaat stapsgewijs

De transformatie van De Frans van bedrijventerrein naar woon- en werklocatie gaat stapsgewijs. We noemen dit een organische gebiedsontwikkeling. De eerste versnellingslocatie aan de Deimoslaan is al in aanbouw, maar de transformatie van het gehele gebied gaat jaren duren. Het proces, dat in 2019 is gestart, bevindt zich nu in de definitiefase. In deze fase wordt gewerkt aan een gebiedsvisie en een ontwikkelstrategie. In de volgende fase, vanaf oktober 2023, start de stedenbouwkundige uitwerking (al dan niet per deelgebied).

Het vervolgtraject van De Frans ziet er als volgt uit:

Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie - januari tot en met oktober 2023

Collegebesluit in september en vaststelling in de gemeenteraad in oktober.

Stedenbouwkundige uitwerking per deelgebied – vanaf oktober 2023

De ontwerpfase met stedenbouwkundige uitwerking per deelgebied. Tevens vastleggen van afspraken (onder andere over rol- en taakverdeling) voor het vervolgtraject, de besluitvorming, de wijze waarop met betrokkenen wordt samengewerkt en de verdeling van kosten.