Centrumwaard in de bloemen

Dinsdag 18 mei zijn de eerste bloemen in het winkelgebied geplaatst. “Dat maakt zichtbaar wat we willen bereiken met Centrumwaard”, aldus voorzitter van de ondernemersvereniging Jeroen Rood.

Ondernemers zetten in op samenwerking

Winkelgebied Centrumwaard zet in op samenwerken aan een aantrekkelijk centrum. De aftrap van de Centrumwaard-bijeenkomst voor ondernemers was in Josephina’s Café. De aanwezige ondernemers gaven aan dat ze in 2023 willen starten met de BIZ (Bedrijven Investeringszone).

Het actieplan voor samenwerking werd besproken. Om die samenwerking de komende 5 jaar mogelijk te maken, is de BIZ nodig. Alle ondernemers dragen daaraan bij via een opslag op hun OZB. Activiteiten worden uit deze opbrengst betaald.

De aanwezige ondernemers willen graag samen aan de slag en steunen het plan. 
“Het doel is: meer bezoekers, meer klantbinding door bijvoorbeeld activiteiten, versterken van het aanbod en fleurige aankleding”, gaf centrummanager Eduard Plate aan. Voorbeelden daarvan zijn de sfeerverlichting in december, het plaatsen van de bloemen, het nieuwe logo en de vernieuwde website centrumwaard.nl.

Bloemen voor nieuwe ondernemers

Belangrijk is dat met de BIZ de samenwerking tussen ondernemers, vastgoed en gemeente wordt versterkt. Wethouder John Does gaf aan dat ook voor de gemeente een aantrekkelijk Centrumwaard heel belangrijk is. Om die reden heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld om bijvoorbeeld nu al te starten met sfeerverlichting en bloemen.
De afgelopen twee jaar hebben 11 winkels hun deuren geopend in Centrumwaard. Uit handen van Centrumwaard-voorzitter Jeroen Rood ontvingen ze een bos bloemen.  Dit bewijst dat er vertrouwen is in de toekomst van Centrumwaard.