"Centrumwaard verdient het"

George Presburg woont al heel lang in Centrumwaard. Hij zag hoe langzaam maar zeker het plein en de wijk achteruitging. Hij is dan ook erg blij dat mede door de inzet van de bewoners, de winkeliers én de wethouders nu een plan op tafel ligt.

“Ik denk dat al zo’n 15 jaar geleden de eerste plannen gemaakt zijn. Om verschillende redenen gingen die allemaal niet door. Ik ben dan ook heel erg blij met de nieuwe, serieuze start. Want het is echt heel erg nodig om Centrumwaard als geheel aan te pakken. Dus ook het Raadhuisplein en omgeving en niet alleen de drie noord-zuid verbindingen in het plan.

Er ligt nu een mooi deelplan. De vragen en wensen van bewoners en ondernemers worden daarin serieus genomen. Ik hoop dan ook echt dat het plan snel uitgevoerd wordt. De wijk en de winkels verdienen het.

Verbeterpunten voor het plan? Ja die heb ik wel. Het vrachtverkeer is echt een ramp. Op het kruispunt Basiusstraat/van Wijngaardenstraat/Raadhuisplein moeten grote vrachtwagens steken om de bocht te nemen. Een levensgevaarlijke situatie voor met name fietsers en voetgangers. Mijn tip: ga met de Vomar praten. Laat de voorraad met kleine vrachtwagens of busjes leveren.

En nog een punt. Nu is er een plan voor de 3 doorgaande wegen. Waar blijft het Raadhuisplein met omliggende wegen?  Pak het integraal aan, anders zit je straks met een lappendeken aan plannen. Deze wijk verdient het om weer toon- en leefbaar en vooral veiliger te worden.”