De sessies met bewoners Streetprint en klinkers

De uitkomst van de gezamenlijke zoektocht van bewoners, ondernemers en gemeente om van Centrumwaard weer een uitnodigende buurt met een uniek, bruisend dorpscentrum te maken was onder andere het toepassen van streetprint en klinkers. Na de laatste informatiebijeenkomst hebben verschillende bewoners hun zorgen geuit over het toepassen van streetprint op de Middenweg en klinkerverharding in de Basiusstraat en Dreef in verband met geluid en trillingen.

De gemeente heeft daarom een extern bureau opdracht gegeven te onderzoeken of de toepassing hiervan ongewenste overlast of schade veroorzaakt. De eerste resultaten van het onderzoek zijn nu bekend.

Streetprint

Bij streetprint worden metalen matten met een patroon in voorverwarmd asfalt gedrukt. Hierdoor ontstaat in het asfalt het patroon van klinkers. 

Uit de sessies met bewoners en ondernemers kwam dat de toepassing van streetprint de gewenste dorpse uitstraling geeft. Na de laatste informatiebijeenkomst ontving de gemeente zorgen van bewoners over trillinghinder en geluidsoverlast bij de toepassing van streetprint. 

Daarom heeft de gemeente een extern bureau opdracht gegeven om te onderzoeken of de toepassing te veel overlast veroorzaakt zolang de Middenweg nog geen 30 kilometer weg is. Het resultaat van dit onderzoek is dat we het nu nog niet kunnen toepassen op het grootste gedeelde van de Middenweg. Het kan wel op de kruising Middenweg - Raadhuisstraat worden toegepast. Daarmee markeren we de entree van het winkelgebied. Zodra de Middenweg wettelijk wel kan worden omgezet in een 30 kilometer weg, kunnen wij alsnog streetprint aanbrengen. De weg wordt nu al wel in rood asfalt uitgevoerd. 

Klinkers

Na de informatiebijeenkomst ontvingen wij ook vragen over het toepassen van klinkerverharding in de Basiusstraat en Dreef. Enkele bewoners in de Basiusstraat gaven aan dat er in het verleden ook straatstenen hebben gelegen maar dat deze, vanwege trillinghinder bij woningen die niet op palen zijn gebouwd, zijn vervangen door asfalt.

Uiteraard willen wij trillinghinder voorkomen. Wij hebben het externe bureau ook opdracht gegeven ook dit te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet binnen. Wij informeren u hier op een later moment over. Omdat de werkzaamheden aan de Basiusstraat ook pas na de werkzaamheden aan de Middenweg plaatsvinden, is hier ook nog tijd genoeg voor.