Dorpse uitstraling en klinkerverharding

De uitkomst van de participatiebijeenkomsten rondom de ontwikkeling en herinrichting van Centrumwaard was dat het gebied een dorpse uitstraling moet krijgen. Uitdrukkelijk is door betrokkenen meegegeven dat dit mede wordt bereikt door klinkers in de straat.

Na de informatiebijeenkomst op 30 november ontvingen wij vragen over het toepassen van deze klinkerverharding. Enkele bewoners gaven aan dat er in het verleden ook straatstenen hebben gelegen maar dat deze, vanwege trillinghinder bij woningen die niet op palen zijn gebouwd, zijn vervangen door asfalt.

Uiteraard willen wij trillinghinder voorkomen. Daarom laten wij nu door een extern, gespecialiseerd bureau onderzoeken of de voorgestelde straatstenen trillinghinder gaat opleveren bij niet-onderheide woningen. Als blijkt dat het trillinghinder oplevert, dan komen er maatregelen om dit te voorkomen. Dit zou kunnen betekenen dat wij de keuze voor klinkers heroverwegen. Wij verwachten de uitkomsten van dit onderzoek eind maart / begin april. De uitkomst van het onderzoek delen wij  zo snel mogelijk via de nieuwsbrief.