Een nieuw jaar… een nieuw begin

Centrumwaard heeft nu een eigen digitale nieuwsbrief. John Does en Annette Groot zijn (en waren) de wethouders die zich inzetten om Centrumwaard toekomstbestendig te maken. “Dit bruisend dorpscentrum in Dijk en Waard verdient het om zich door te ontwikkelen”, aldus de wethouders. “Deze nieuwsbrief informeert iedereen die Centrumwaard een warm hart toedraagt. Zo blijft u op de hoogte van de plannen en van de uitvoering.”

Centrumwaard wordt de komende jaren gemoderniseerd. We willen een levendig centrumgebied realiseren. Een plek waar het fijn is om te wonen. Met leuke winkels, terrasjes en activiteiten. Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het maken van de plannen voor Centrumwaard is een traject dat de gemeente samen met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars aanpakt. Daar gaan we samen met u ook dit jaar mee door. Er zijn een paar projecten die al direct opgepakt kunnen worden. Daarmee zijn we al hard aan de slag gegaan. In de komende nieuwsbrieven leest u er meer over. 

Centrumwaard heeft een mooi nieuwtje. De gemeente springt bij vanuit het Corona Steunfonds. Met deze bijdrage vanuit de gemeente konden winkeliers sfeerverlichting voor het winkelgebied aanschaffen. Wij vinden deze twinkelende winterverlichting een verrijking.

Wij wensen iedereen een succesvol en vooral gezond 2022!

John Does en Annette Groot
Wethouders Dijk en Waard