Inrichtingsplan dorpscentrum Centrumwaard

Centrumwaard is het oude dorpscentrum van Heerhugowaard. Om de dorpse sfeer terug te laten komen, is er een inrichtingsplan voor de openbare ruimte gemaakt. De vernieuwing is een stevige impuls om het oude dorpscentrum weer aantrekkelijk te maken.

Voor de dorpssfeer zijn drie elementen belangrijk: 

  1. Historisch. Het historisch karakter moet blijven en waar mogelijk versterkt.
  2. Ruimtelijk. Een dorp is kleinschalig. De nieuwe inrichting moet dat beeld ondersteunen.
  3. Functioneel. In Centrumwaard komen verschillende functies bij elkaar, zoals winkels, ontspanning en ontmoeten.

Op 30 november was er een bijeenkomst in de Brink, waar de plannen voor de Middenweg, Basiusstraat en Dreef, zijn gepresenteerd. 

Middenweg 

De Middenweg was een uitdaging voor de ontwerpers. Want alles moet een plek krijgen. De rijbaan voor auto’s, fietspaden, looproutes, parkeren en beplanting. En dat in een krappe ruimte. Maar het is gelukt.

De Middenweg is gezichtsbepalend voor de wijk. Deze hoofdweg krijgt zijn dorpse uitstraling door een bomenlaan terug te laten komen. De Middenweg blijft een 2-richtingenstraat. De nieuwe asfaltweg lijkt op een dorpse klinkerweg door op het asfalt een klinkermotief aan te brengen. De rijbaan wordt versmald. De parkeerplekken komen op trottoirniveau zodat de weg nog smaller lijkt. Door de smallere rijbaan wordt de snelheid van het verkeer geremd en ontstaat meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers. Aan beide kanten komen vrij liggende fietspaden en trottoirs.

Bij de winkels aan de Middenweg komt een 2-richtingenfietspad. Het trottoir aan de kant van de winkels wordt zo breed mogelijk. Op een aantal plekken blijft ruimte voor een terras of extra buitenruimte voor de winkels. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten en een praatje te maken.

Basiusstraat en Dreef

De Basiusstraat en de Dreef lopen parallel aan de Middenweg. Deze straten krijgen extra groen en bomen. De gezonde en waardevolle bomen blijven, zo veel als kan, staan. De (bloeiende) beplanting geeft de straat kleur. Vogels, vlinders en andere insecten krijgen de ruimte. In deze straten wordt het asfalt vervangen door klinkers. Er is gekozen voor zo veel mogelijk groene opritten en parkeerplaatsen.

De Basiusstraat wordt ingericht als een woonstraat. Dat hoort bij de dorpse uitstraling. Deze straat blijft een 2-richtingenstraat met fietsers op de rijbaan. De rijbaan is nu ongeveer 7 meter breed. Deze  wordt versmald naar 5,50 meter. Er wordt rekening gehouden met vrachtverkeer van en naar het Raadhuisplein. De Basiusstraat voldoet zo aan de inrichtingseisen voor 30 km/uur. De parkeerplaatsen worden op trottoirniveau aangelegd. Hierdoor lijkt de straat nog smaller. En dat levert weer een natuurlijke beperking van de snelheid op.

De Dreef wordt weer een 2-richtingenstraat. Het wordt een woonstraat met fietsers op de rijbaan. De rijbaan is nu nog ongeveer 7 meter breed. Dat wordt 4,80 meter. De Dreef voldoet zo aan de inrichtingseisen voor 30 km/uur. De parkeerplaatsen worden op trottoirniveau aangelegd. De straat lijkt zo nog smaller. Hierdoor passen automobilisten hun snelheid op een natuurlijke manier aan.

Pater Jan Smit School

Naar de verkeerssituatie rond de Pater Jan Smit School is nadrukkelijk gekeken. Om een verkeerveilige situatie te creëren, wordt het schoolplein wordt optisch doorgetrokken tot aan de rijbaan. De ‘schoolzone’ is zo goed herkenbaar. Omdat de rijbaan wordt versmald, is het niet meer mogelijk om naast het doorgetrokken schoolplein stil te staan om kinderen te brengen of te halen. Wel komen er een paar extra parkeerplaatsen bij.