Masterplan fase 2 naar de raad

Wij zijn blij dat na de vaststelling van de Gebiedsvisie en het Masterplan fase 1, het samen met bewoners en ondernemers gemaakte Masterplan fase 2 kan worden voorgelegd aan de raad. Daarmee komt een vitaal en bruisend Centrumwaard weer een stap dichterbij.

De meeste vastgoedontwikkelingen in het gebied worden stapje voor stapje door de markt opgepakt. Dat hangt af van vraag en aanbod. Masterplan fase 2 maakt deze ontwikkelingen mogelijk. Het beeldkwaliteitsplan is hier onderdeel van. Wij verwachten dat de raad in mei hierover besluit. Hou voor de zekerheid de website van de gemeente in de gaten.

Historie

Centrumwaard is al vele jaren onderwerp van gesprek. Zo zijn er vanaf 2016 inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bezig geweest met een nieuw ontwerp voor de Middenweg ter hoogte van Centrumwaard. Die ronde had helaas geen resultaat waar we verder mee konden. De gemeenteraad heeft toen besloten om een gebiedsvisie voor het hele gebied Centrumwaard te maken.

In september 2020 zijn we met elkaar begonnen om de gebiedsvisie op te stellen. De gemeenteraad heeft begin 2021 de gebiedsvisie Centrumwaard vastgesteld. Daarna hebben we samen met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars de gebiedsvisie uitgewerkt tot een masterplan. 

In het opstellen van het masterplan is in de eerste periode voornamelijk aandacht geweest voor verkeersmobiliteit, veiligheid en parkeren. Dat is uitgewerkt in Masterplan fase 1. De raad heeft dat plan op 26 oktober 2021 vastgesteld.

Een aantal onderwerpen, waaronder beeldkwaliteit, sociale cohesie en duurzaamheid was nog niet voldoende uitgewerkt in Masterplan fase 1. Daarover zijn we in november 2021 en januari 2022 met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars in gesprek geweest. De uitwerking hiervan heeft een plek gekregen in dit plan, Masterplan fase 2. 

Openbare ruimte

In de masterplannen staat veel, maar niet alles. Zo staat er niets in over bijvoorbeeld de exacte maatvoering van de wegen of fietspaden. Hoe de bankjes eruit gaan zien en welke planten er komen. Wat er ook niet instaat is het type verharding, zoals klinkers, asfalt of streetprint. Voordat we met de schop de grond ingaan, moet er bijvoorbeeld een gedetailleerd inrichtingsplan voor de openbare ruimte en wegen komen. Dat gaan we ook samen maken. Dat is een directe uitwerking van het Masterplan fase 1. We gaan ervan uit dat we begin 2023 starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Dat moet ook wel, want de riolering onder de Middenweg is echt aan vervanging toe en we willen snel gaan investeren in de openbare ruimte.

Vastgoed

Masterplan fase 2 maakt de vastgoedontwikkelingen mogelijk. De gemeente faciliteert daarbij en investeert in de stapsgewijze opwaardering van de openbare ruimte en de infrastructuur. 

Afsluitend

We zijn blij met de resultaten tot nu toe en zien met vertrouwen de verdere uitwerking, de concrete plannen voor een vitaal en bruisend Centrumwaard samen met inwoners en ondernemers tegemoet.