Masterplan fase 2 op 10 mei in de Raadsvergadering

Het Masterplan fase 2 voor Centrumwaard wordt op dinsdag 10 mei in de Raad behandeld.

In het opstellen van de masterplannen is in de eerste periode voornamelijk aandacht geweest voor verkeersmobiliteit, veiligheid en parkeren. Dat is uitgewerkt in Masterplan fase 1. De raad heeft dat plan op 26 oktober 2021 vastgesteld.

Een aantal onderwerpen, waaronder beeldkwaliteit, sociale cohesie, wonen, werken & winkelen en duurzaamheid was nog niet voldoende uitgewerkt in Masterplan fase 1. Daarover zijn in november 2021 en januari 2022 inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en de gemeente met elkaar in gesprek geweest. De uitwerking hiervan heeft een plek gekregen in Masterplan fase 2.

Bent u nieuwsgierig? Klik op de link naar het agendapunt en de stukken: https://dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/139331e4-8ad3-4f49-aa78-9c3618f2e7d7

U kunt natuurlijk ook deze vergadering op de publieke tribune volgen in de Raadszaal van het gemeentehuis Dijk en Waard – Parelhof 1, 1703 EZ