Masterplan fase 2 op 24 mei in de Raadsvergadering

Het Masterplan fase 2 voor Centrumwaard is op 24 mei in de gemeenteraad behandeld. De gemeenteraad heeft groen licht gegeven op het Masterplan fase 2 voor Centrumwaard.

In het opstellen van de masterplannen is in de eerste periode voornamelijk aandacht geweest voor verkeersmobiliteit, veiligheid en parkeren. Dat is uitgewerkt in Masterplan fase 1. De raad heeft dat plan op 26 oktober 2021 vastgesteld.

Een aantal onderwerpen, waaronder beeldkwaliteit, sociale cohesie en duurzaamheid was nog niet voldoende uitgewerkt in Masterplan fase 1. Daarover zijn inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente in november 2021 en januari 2022 in gesprek geweest. De uitwerking hiervan heeft een plek gekregen in Masterplan fase 2.