Met de fiets naar de winkel

Met de fiets naar de winkel

Het winkelgebied Centrumwaard is in beweging. Om alle plannen en ideeën op elkaar af te stemmen wordt regelmatig de mening gevraagd van inwoners, ondernemers en ontwikkelaars. Vanaf mei gaat de gemeente in overleg met omwonenden en ondernemers om concrete inrichtingsplannen maken voor de Middenweg, Basiusstraat en (Korte) Dreef, voortbordurend op de eerdere plannen. We gaan dus niet overnieuw beginnen, maar werken de gebiedsvisie en Masterplan fase 1 verder uit in een inrichtingsplan. Dat is gedetailleerder dan de eerdere plannen. Vooruitlopend hierop willen we graag van u horen wat zou helpen om het fietsgebruik van en naar Centrumwaard te verbeteren. Denkt u met ons mee? Al uw ideeën zijn welkom!

Ga naar de pagina Herinrichting Centrumwaard om uw ideeën met ons te delen.