Nexus, voor we aan de slag gaan

Nexus ligt in het oude centrum van Heerhugowaard, op de hoek van de Van Teylingenlaan en de Van Duivenvoordestraat. Het speciaal (basis)onderwijs Nexus vertrekt begin 2023 naar de nieuwbouwlocatie van het Expertisecentrum passend onderwijs in De Vaandel-Zuid. Dit betekent dat de locatie vrijkomt. 

De locatie Nexus ligt in de Heemradenwijk, een rustige, vriendelijke dorpswijk met veel laagbouw en groen en met Dorpscentrum Centrumwaard op loopafstand. 

We hebben de ambitie om in de komende 10 jaar 10.000 woningen te bouwen in Dijk en Waard. En de Nexus-locatie is zeer geschikt voor het bouwen van woningen. Een eerste stap hiervoor is het ontwikkelen van een visie voor de locatie en het ontwikkelen van een strategie voor het vervolg. 

De gemeenteraad van Dijk en Waard heeft op dinsdagavond 7 juni 2022 besloten om met de locatie aan de slag te gaan. We willen een goed beeld krijgen van de mogelijkheden die er zijn voor de locatie. De komende maanden onderzoeken wij wat er op de locatie gerealiseerd kan worden. Ook denken we na over hoe we met de inwoners, ondernemers en instellingen gaan samenwerken aan de uitwerking van de plannen.