Ontwerpfestival de Kabel

Sportpark de Kabel en de directe omgeving is toe aan een upgrade. De omwonenden worden bij het proces betrokken. De belangstelling was groot en er werden aandachtspunten, vragen en ideeën ingebracht.

Op woensdagavond 6 juli was het een drukte van belang in de kantine van SWV’27. Ruim 60 mensen spraken mee over het open sportpark dat de gemeente, SWV’27 en handbalvereniging Tornado op de Kabel willen realiseren. Maar ook over de woningbouw die op een deel van de Kabel is gepland.

De betrokkenheid bij de omwonenden was groot. De deelnemers deden mee aan workshops over de woningbouw en het open sportpak. Ze deelden hun ideeën, wensen, zorgen. Deze actieve betrokkenheid is inspirerend.

Hier kunt u een kort verslag van de workshops (pdf, 6 MB) downloaden.

Met al deze ingrediënten gaat de gemeente aan de slag om een stedenbouwkundige inrichtingsschets te maken. Na de zomer wordt de schets gepresenteerd aan de buurt. Aan het einde van het jaar wordt het plan voorgelegd aan het college van B&W en de raad voor besluitvorming.