Plan voor verbetering hoek Raadhuisplein

Er is een project gestart om een aantal gebouwen te slopen en nieuwe te bouwen op de hoek van de Raadhuisstraat / Middenweg in Centrumwaard. De huidige gebouwen zijn oud en van slechte kwaliteit. De ontwikkelaar heeft een aantal panden gekocht, is de samenwerking aangegaan met een aantal eigenaren en heeft een globaal plan voorgelegd aan bewoners en winkeliers. Zij hebben dit plan positief ontvangen.

De ontwikkelaar Bellevue en de Fietsvoordeelshop hebben een plan voorgesteld dat het gebied kan verbeteren. Ze hebben o.a. winkelpanden gekocht en zijn de samenwerking aangegaan met andere eigenaren. Bewoners en winkeliers reageerden positief op het voorgestelde plan. 

De gemeente staat positief tegenover het initiatief en wil meewerken aan de verdere uitwerking van het plan.
De ontwikkelaar gaat nu concrete afspraken maken met de verschillende eigenaren en verder in gesprek met de gemeente over het ontwerp van de nieuwbouw

Dit project draagt bij aan het streven om van Centrumwaard een uitnodigende buurt met een bruisend dorpscentrum te maken. 

Op 30 januari 2024 organiseerde Bellevue een bijeenkomst om de buurt over het plan te informeren. Zo konden bewoners en ondernemers vragen stellen en voorstellen doen om het plan (beperkt) te verbeteren. Een tweede bijeenkomst vindt plaats na uitwerking van het ontwerp.

Parallel aan het ontwerp van Bellevue wordt door de gemeente een studie gedaan naar de inrichting van het Raadhuisplein. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat bestaande evenementen en de weekmarkt hier ook in de toekomst georganiseerd kunnen worden.