Planning werkzaamheden Middenweg

In september 2023 zijn wij gestart met de werkzaamheden aan de Middenweg.  Een dergelijk groot project wordt altijd gefaseerd uitgevoerd. Omdat de rijbaan van de Middenweg beschikbaar moet zijn voordat aan de spooronderdoorgang wordt gewerkt (waarbij de Zuidtangent wordt afgesloten), zijn we met de rijbaan, inclusief de aanleg van een nieuw riool, gestart.  Na de rijbaan wordt verder gewerkt aan de voetpaden, de fietspaden, de parkeerplaatsen en de groenvakken.

De werkzaamheden aan de Middenweg duren langer dan gepland

Vorig jaar is het werk vertraagd. Dat komt omdat Dura Vermeer op diverse uitdagingen is gestuit. Te denken valt aan trage materiaallevering, beschadigde kabels/leidingen en diefstal van diesel. De grootste hinder werd echter veroorzaakt door aanhoudend slecht weer in de laatste maanden van 2023. Dit heeft de planning en de kwaliteit van het werk beïnvloed.

Naast Dura Vermeer start straks ook aannemer Van Voskuilen. Van Voskuilen vernieuwt voor de nutsbedrijven de gas- en waterleiding. Samen met de werkzaamheden van Dura Vermeer zorgt dat voor een uitdaging om de uitvoering goed op elkaar af te stemmen. De werkzaamheden en de planning van beide aannemers zijn met elkaar besproken.

Van Voskuilen zou in januari starten. Maar ook Dura Vermeer was nog volop bezig. Om de hinder op de Middenweg te beperken, start Van Voskuilen op een later moment. Ook zijn de werkzaamheden door Van Voskuilen complex waardoor de werkzaamheden langer duren dan verwacht. Gezocht is naar mogelijkheden om de werkzaamheden efficiënter uit te voeren. Zo wordt nog langer werken voorkomen. 

Voor de veiligheid wordt de Middenweg eenrichtingsverkeer

Dit is nodig om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren; veilig voor de medewerkers, maar ook veilig voor fietsers en voetgangers die langslopen of oversteken. Daarom wordt één weghelft van de Middenweg afgesloten. Als Van Voskuilen aan de winkelzijde (oneven) werkt, is de linker rijstrook gesloten. Verkeer wordt omgeleid naar de beschikbare rijstrook en rijdt van zuid naar noord. Als ze aan de woningenzijde (even) werken, is de rechter rijstrook gesloten en rijdt het verkeer van noord naar zuid. Het voordeel is dat voor beide aannemers ruimte ontstaat om materialen en grond tijdelijk op te slaan en om de oude materialen en grond af te kunnen voeren. Ook kunnen zij efficiënter werken omdat zij geen last hebben van het verkeer. 

Wij organiseren eind februari een bijeenkomst in De Brink

De ondernemers en direct aanwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging. In deze bijeenkomst lichten Van Voskuilen, PWN en Alliander hun werkzaamheden toe. Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd? En wat komt erbij kijken om de gas- en waterleiding te vernieuwen? Ook wordt een planning gedeeld wanneer en waar Van Voskuilen haar werkzaamheden uitvoert. Dura Vermeer en gemeente Dijk en Waard zijn ook aanwezig.

Kermis, Tour de Waard en de jaarmarkt

Tijdens de kermisperiode wordt op een deel van het voet- en fietspad gewerkt. Op die locatie kunnen geen attracties geplaatst worden. Samen met de kermisexploitant kijken we hoe de kermis deze zomer binnen Centrumwaard door kan gaan.  
De Tour de Waard kan gewoon doorgaan. Deze vindt plaats in de bouwvakperiode zodat de beide aannemers niet werken. Zij zorgen ervoor dat de omgeving veilig is. 
De jaarmarkt vindt mogelijk in iets aangepaste vorm plaats om het werk aan de fiets- en voetpaden niet verder te vertragen. 

Samenvattend: de rijbaan is volgens de meest recente planning voor de zomer klaar en de voetpaden, fietspaden en groenvakken zijn voor het einde van het jaar klaar.