Proefsleuven gegraven, nieuwe bomen voor de Middenweg

Na maandag 27 februari worden er in de Middenweg tussen de Vondellaan en de Bickerstraat meerdere proefsleuven gegraven. Met het graven van deze sleuven wil de gemeente kijken waar de leidingen en kabels lopen onder de weg. Deze informatie is nodig voor de herinrichting van de Middenweg. In verband met de herinrichting begint binnenkort ook de bomenkap in hetzelfde gebied. De kap is nodig om ruimte te maken voor de werkzaamheden. Later worden er weer bomen teruggeplant.

Proefsleuven

De sleuven worden gegraven in het voetpad, fietspad en soms in de parkeervakken. Daarbij blijven woningen en winkels bereikbaar. Maar enige overlast is niet te vermijden. De werkzaamheden duren naar verwachting twee tot drie weken.

Bomen teruggeplant

De kap van de bomen begint ook eind februari. Dat gebeurt in aanloop naar de werkzaamheden aan de Middenweg die voor september 2023 gepland staan. Als de werkzaamheden klaar zijn, komen er nieuwe bomen voor terug.