Q&A over de plannen in Centrumwaard

Er was veel belangstelling voor de plannen Middenweg, Basiusstraat en Dreef. Op 30 november was de Brink gevuld met buurtbewoners en betrokkenen. We kregen veel vragen. Voor wie er niet was of nog met bepaalde vragen zit, hieronder een samenvatting van de Q&A.

Q Kunnen er op de Middenweg ook zebrapaden komen in plaats van alleen oversteekplaatsen?

A Er komen alleen zebrapaden bij belangrijke oversteekplaatsen, zoals naar een winkelcentrum. Maar ook bij oversteekplaatsen waar fietsers óók voorrang hebben. Dat doen we om verwarring te voorkomen. Heeft de fietser nou voorrang of de voetganger? De gemeente wil van die verwarring af. De oversteekplaatsen krijgen wel een ‘middeneiland’. Het oversteken kan zo in 2 delen.

Q Streetprint op het asfalt van de Middenweg levert geluidsoverlast op. Waarom geen glad asfalt?

A De verandering van glad asfalt naar streetprint betekent een andere beleving. De straat krijgt een meer dorps karakter. We willen dat er minder hard gereden wordt. De klinkerprint op het wegdek zorgt daarvoor.

Q Waarom geen parkeerverbod op de Korte Dreef?

A De rijbaan wordt smaller. Het nodigt niet uit om te parkeren. Er is geen parkeerverbod nodig.

Q Kunnen er geen verkeersdrempels in de Basiusstraat komen of als het echt moet dan licht glooiend.

A Drempels zijn belangrijk om de snelheid omlaag te brengen. De straat lijkt mét verkeersdrempels nog meer op een 30 km/per uur weg. Wij bekijken of ze licht glooiend kunnen worden.

Q De klinkers in de Basiusstraat zijn ooit vervangen door asfalt vanwege het trillen. Niet alle huizen langs de straat zijn goed gefundeerd.

A De gemeente gaat dat onderzoeken.

Q De Basiusstraat heeft last van wateroverlast. Komt hier drainage?

A De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

Q Kunnen de tekeningen en de plannen online gezet worden?

A Zeker. Die staan inmiddels op deze site.