Start werkzaamheden Middenweg in september

Om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Heerhugowaard gedurende de projecten “spooronderdoorgang Zuidtangent” en “herinrichting Centrumwaard” heeft de gemeente de verschillende planningen van de grotere projecten in Heerhugowaard in de periode van april 2023 t/m december 2026 bekeken.

Conclusie

De conclusie is dat het tegelijkertijd afsluiten van de Zuidtangent tussen het Stationsplein (spooronderdoorgang Zuidtangent) en de afsluiting van de Middenweg tussen Vondellaan en Bickerstraat (herinrichting Centrumwaard) niet gewenst is.

De gevolgen voor het wegverkeer zijn zodanig dat de bereikbaarheid van delen van Heerhugowaard in het geding komt. Tevens heeft ook de brandweer aangegeven dat een dergelijk scenario in het kader van de hulpverlening grote gevolgen kan hebben en daarom ongewenst is.

De werkzaamheden voor de ondertunneling zijn gepland vanaf mei 2024.

Gefaseerd

Om de werkzaamheden aan de Middenweg toch zo snel mogelijk uit te kunnen voeren is gekozen om de herinrichting van de Middenweg gefaseerd uit te voeren. Dat wil zeggen dat allereerst met de rijbaan inclusief de aanleg van een nieuw riool wordt gestart na de zomervakantie van 2023. Dit is na de evenementen Tour de Waard en Mix Stream die in augustus plaatsvinden. Ook de jaarmarkt in september gaat door. De duur van deze werkzaamheden is nog niet precies bekend. In ieder geval moet de rijbaan uiterlijk op 1 mei 2024 worden gebruikt kunnen worden. Vanaf 2024 zal worden gewerkt aan de voetpaden, de fietspaden en de bermen. Deze werkzaamheden kunnen wel tot na mei 2024 doorlopen.

Op dit moment is nog onvoldoende bekend hoelang de werkzaamheden aan de Middenweg werkelijk gaan duren. Als een aannemer is geselecteerd, kunnen we hierover meer vertellen. Uiteraard informeren wij u hier dan over

Als de werkzaamheden aan de Middenweg zijn afgerond volgt achtereenvolgens de Basiusstraat en de (Korte) Dreef. Werken aan deze wegen kan wel tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang Zuidtangent.

Voorbereidende werkzaamheden

Dat we gaan starten wordt binnenkort al zichtbaar. In alle straten gaan we proefsleuven graven in de trottoirs en fietspaden. Daarmee willen we de exacte ligging van kabels en leidingen in de ondergrond in beeld krijgen. Deze informatie hebben we nodig om tijdens de werkzaamheden schades te voorkomen.