Terugkoppeling bijeenkomsten november en december 2020

Prettige wijk om te wonen

Passend woningaanbod

Doelstellingen en ambities:

 • Iedereen moet binnen de wijk kunnen blijven wonen.
 • Zorg voor een mix van aantrekkelijke en betaalbare woningen voor jong en oud. Hou daarbij rekening met doorstroming.
 • Vernieuw bestaande woningbouw. ‘Creëer nieuw leven in de wijk’.
 • Zet leegstaande en vrijkomende panden in voor woningbouw en/of detailhandel.
 • Er is geen plek voor meer grootschalige woningbouw projecten.
 • Behoud de balans tussen groen en wonen.

Aantrekkelijke woonomgeving

Doelstellingen en ambities:

 • Onderhoud het bestaande groen binnen de wijk. Knap het op en vernieuw het waar nodig.
 • Maak meer kleurrijk openbaar groen met bloemen (Dahlia’s, Anemonen).
 • Zorg voor aantrekkelijke speelgelegenheden en ontmoetingsplekken in de wijk.
 • Dorpse uitstraling in Centrumwaard. Maak van het Raadhuisplein een aantrekkelijk centrum met groen, een fontein of waterelement en de mogelijkheid tot ontmoeting.
 • Zorg voor een goede mix van horeca, gevarieerd winkelaanbod en wonen.
 • Knap de Middenweg op met meer groen, bomen, mooie bestrating, eenduidig straatmeubilair en verlichting. Dezelfde uitstraling bomen en verlichting als bij café de Zwan Middenweg.
 • Creëer een veilige oversteek Middenweg naar het Raadhuisplein.

Veilige woonomgeving

Doelstellingen en ambities:

 • Vergroot sociale veiligheid door de openbare ruimte overzichtelijke in te richten.
 • Vergroot verkeersveiligheid door het een 30km/u gebied te maken waarbij de auto te gast is.

Economisch divers gebied voor ondernemers

Centrumwaard t.o.v. andere winkel gebieden

Doelstellingen en ambities

 • Het oude centrum is het tweede centrum wat Heerhugowaard nodig heeft.
 • Verstrek in Centrumwaard het winkelaanbod . Dat is anders dan Middenwaard.
 • Verbeter de openbare ruimte en panden en geef het gebied daarmee een impuls.
 • Gemeente en gebouw eigenaren moeten samen optrekken om het gebied te verbeteren!
 • Zorg dat Raadhuisplein vanaf de Middenweg beter zichtbaar is. Maak de entree breder.
 • Behoud evenementen in het gebied zoals weekmarkt, kermis en Tour de Waard. Maar richt het plein hier niet speciaal voor in. Het plein moet ten eerste een prettige plek zijn om te bezoeken.

Functionering Centrumwaard

Doelstellingen en ambities

 • Verbeter de openbare ruimte en verbind het Raadhuisplein, Middenweg en Bickersstraat zodat het gebied een prettige plek wordt om te bezoeken en te verblijven.
 • Maak op het Raadhuisplein drie zones: 1) autovrij plein aan de Middenweg, 2) een groene parkzone met eventueel parkeren (dilemma) en 3) een parkeerplein.
 • De inrichting moet zo aantrekkelijk (stoepranden, groen) worden dat auto niet overheersend is met een voetgangerszone bij de winkels en ruimte voor fietsers.
 • Geen leibomen die het zicht op de winkels blokkeren.
 • Zorg dat een bezoeker langer op Raadhuisplein wil blijven door een divers winkelaanbod en zachte horeca (cafetaria, restaurant) met terrassen.
 • Versterk de dorpse uitstraling: knusse gezelligheid met meer (kleinschalige/zachte) horeca, kleine winkeltjes, bankjes, wandelpromenade, fietsenstallingen, meer groen, bomen. Een plek om te flaneren.
 • Organiseer aantrekkelijk kleinschalige activiteiten zoals een kunstmarkt, jazzband, cursussen en proeverij.

Aantrekkelijk winkelaanbod

Doelstellingen en ambities

 • Behoud een supermarkt als trekker met voldoende parkeerruimte (dilemma).
 • Zet in op een kwalitatief, divers en onderscheidend winkelaanbod. Lokale charme met unieke kleinschalige particuliere winkels o.a. Verswaard, Fietsvoordeelshop, Witgoed Koos Rood.
 • Als er behoefte kan er ook een avondwinkel komen..
 • Verminder de overlast van de bezoekers van coffeeshop. Realiseer elders in Heerhugowaard een tweede coffeeshop.
 • Geef leegstaande panden een nieuwe functie! De gemeente moet samen met eigenaren aan de slag.

Bereikbaar en veilig

Parkeren

Doelstellingen en ambities:

 • Zorg voor voldoende parkeerplekken in het gebied!
 • Staar je niet blind op andere vormen van mobiliteit zoals bijvoorbeeld deelauto’s. Als dit beleid succesvol blijkt te zijn, kun je altijd nog parkeerplaatsen opofferen.
 • Geen vergunning parkeren! Eventueel wel/niet een blauwe zone (dilemma).
 • Kijk naar beter en efficiënter gebruik van parkeerplaatsen bij voorzieningen en voorkom daarmee parkeerdruk in de woonwijken. Dat is maatwerk per locatie, bijvoorbeeld de speelplaats, bij Centrum 31 eventueel gebruiken voor parkeren en groen/gras stroken naast Pater Jan Smitschool aan de Dreef en bij Hugo Oort
 • Ontmoedig doorgaand verkeer van Centrumwaard naar Middenwaard.
 • Als de auto te gast is, kan de rijbaan smaller en er ontstaat meer ruimte voor parkeren waar nodig of voor andere invulling (dilemma geen eenduidige uitspraak). Kijk hiervoor naar een groter gebied dan Middenweg.
 • Verkoop geen parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Parkeeroverlast op de echt drukke momenten is acceptabel.

Verkeersveiligheid

Doelstellingen en ambities

Sportcomplex:

 • Zoek een andere locatie in gemeente voor het sportcomplex (bijvoorbeeld bij het zwembad/ sportcomplex) of richt het opnieuw in (gezamenlijke accommodaties) (dilemma).
 • Splits de ingang en uitgang van de sportvelden (Lindelaan/Parklaan). Vanuit SVW / Tornado is dit niet wenselijk. De huidige straten hebben een beperkte capaciteit en dat verander je niet met het rondrijden. Al het verkeer komt uit op de Dreef (dilemma).
 • Eenrichtingsverkeer op de Dreef is geen succes. Het heeft niet geleid tot een veiligere situatie. Het wordt meerdere malen per dag overtreden (Pater Jan Smitschool) (dilemma).

Raadhuisplein / Middenweg:

 • Door 2-richtingverkeer op de Middenweg blijft het gebied bereikbaar voor bestemmingsverkeer (dilemma). Jaag het verkeer niet het gebied in.
 • Richt Centrumwaard in als 30km zone.
 • Zorg voor een goede bereikbaarheid voor winkels (i.v.m. bevoorrading) en belangrijke voorzieningen binnen de zones die worden ingericht voor 30km. Aandachtspunt is de inrichting en handhaving.
 • Richt de Middenweg (winkelstraat), Basisstraat en Dreef (woonstraten) in volgens auto te gast principe en combineer dit met 30km zone.
 • Zo min mogelijk vrachtverkeer door de wijk. Zorg dat ze zoveel als mogelijk op de tangenten blijven. en direct naar de bestemming gaan. Hiervoor voldoende parkeergelegenheid creëren.
 • Voorkom doorrijden van vrachtverkeer door afsluiting Basiusstraat. Afsluiting geeft gedeelde meningen (dilemma). Mocht dit voor al het verkeer zijn, dan zorgt dit echter wel dat het gezondheidscentrum van die kant slechter bereikbaar is en het druk veroorzaakt op andere punten.

Verkeersafronding en toegankelijkheid

Doelstellingen en ambities:

 • Bushalte links en rechts van het centrum.
 • Middenweg, auto te gast geldt tevens voor een groter gebied.
 • Het Gezondheidscentrum moet goed bereikbaar blijven.
 • 2-richtingverkeer op de Middenweg (geen drempels), voorkomt dat gebieden buiten beeld komen.
 • Doorgaand verkeer zoveel mogelijk afwikkelen via de tangenten i.p.v. door de wijk.

Wijk met een aantrekkelijke uitstraling

Vastgoed

Doelstellingen en ambities

 • Maak samen met bewoners en ondernemers een beeldkwaliteitsplan, een lijst met regels waar het ontwerp van nieuwe pand en de openbare ruimte aan moet voldoen.
 • Maak de regels voor beeldkwaliteit niet te strak zodat er vrijheid is om verschillende panden te maken die wel bij elkaar passen.
 • Ga uit in het beeldkwaliteitsplan van dorpse bebouwing, wel een eenheid niet hetzelfde. Juist variatie maakt het aantrekkelijk!
 • Stel regels over reclames aan gevels waar ondernemers zich aan moeten houden.
 • Zorg voor aantrekkelijke looproutes in het gebied.
 • Knap de openbare ruimte op. Voorkom versmalling in looproute Middenweg.
 • Horeca hoeft niet te worden geconcentreerd. Dat heeft teveel een aanzuigende werking. Geen Rembrandtplein! Enkel zachte horeca (cafetaria, restaurant) overdag met terrassen.
 • Denk over voorzieningen voor de uitgaande jeugd! Voor jongeren is er te weinig (horeca) in Centrumwaard, mogelijk een stamcafé voor iedereen.

Openbare ruimte

Doelstellingen en ambities

 • Centrumwaard is de dorpskern, zorg voor dorpse uitstraling.
 • Zorg voor eenheid in het winkelgebied, dezelfde klinker bestrating en straatmeubilair.
 • Plaats bomen aan de Middenweg en gebruik geen klinkers maar asfalt met een “Streetprint” hiermee voorkom je geluidsoverlast.
 • Maak de Middenweg 30 km/u en wens auto te gast tot Middenwaard.
 • Maak drie zones op het Raadhuisplein: 1) autovrij gezellig & knus verblijfsplein aan de Middenweg met terrassen, verkoeling van bomen en kunstwerk/waterelement, 2) een groene parkzone (dilemma) met bomen, struiken, bloeiende planten, zitelementen rond bomen, natuurlijk spelen en waterelement en 3) een parkeerplein (Kerngetallen, onderzoek naar parkeerbalans).
 • Verbeteren van de entree Raadhuisplein via de Basiusstraat achter de Kruidvat.
 • Verbeteren van de uitstraling van de kiosken op het Raadhuisplein.
 • Aandachtspunt: gewenst zijn aantrekkelijke functies op het Raadhuisplein, de coffeeshop past niet.
 • Behoud het muziek carillon op een zichtbare prominente locatie op Raadhuisplein.
 • Dreef nu 1-richtings racebaan. Inrichten tot 30km/u straat niet enkel met een bord maar als een hindernisbaan zonder drempels (dilemma).
 • Mogelijk extra parkeerplaatsen te realiseren bij sportvereniging Tornado, SVW (dilemma).

Samen verbonden en betrokken

Hoe samen verder

Doelstellingen en ambities

 • Blijf in gesprek.
 • De huidige deelnemers kunnen ambassadeurs voor dit proces zijn. Dat is belangrijk om vertrouwen te winnen in de buurt. Eventueel in samenwerking met Welzijnsorganisatie MET.

Dorpsgevoel

Doelstellingen en ambities

 • Dorpsgevoel heeft ook te maken met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
 • Verbinden/ontmoeten kan via sport. Werk samen als sportverenigingen! Bredere doelgroep jong en oud. Sport accommodaties zijn multifunctioneel te gebruiken en worden daarmee “ontmoetingsplekken”.
 • Een multifunctioneel centrum, buurtvereniging om elkaar te ontmoeten.
 • Meer activiteiten/evenementen op Raadhuisplein waarmee je bewoners en winkeliers samenbrengt/ verbindt.

Promoot het leefbaarheidsfonds.